Kaupparekisteri on myös tietopalvelua!

kaupparekisteriTietopalvelut kattavat melkeimpä kaiken yhteiskunnassa. Nyky yhteiskunnassa tiedon kerääminen, arkistointi ja jakaminen on todella tärkeässä osassa. Kaupparekisteri on yksi näistä monista tietopalvelu rekistereistä. Sen tehtävä on pitää rekisteriä suomessa toimivista yrityksistä. Tapa jolla yritykset listataan rekisteriin on Y-tunnus. Suomessa kaupparekisteriä on ylläpidetty jo vuodesta 1896 alkaen ja sen avulla voi esimerkiksi tarkistaa yrityksen tietoja, omistajuussuhteita ja sopimuskumppaneita. Rekisteriä päivitetään jatkuvasti Patentti-ja rekisterihallituksen toimesta ja kaikki tiedot ovatkin ajantasaisia ja luotettavia. Halutessaan kuka vain voi pyytää kaupparekisteristä esimerkiksi yritysten tilinpäätöksiä, kaupparekisteritietoja ja otteita. Yritysten omistajien tulee muistaa ilmoittaa kaupparekisteriin tapahtuneet muutokset yritystoiminnassa, kuten yrityksen lopettaminen, toimialan muutos ja ilmoitus uudesta
toimitusjohtajasta (jos sellainen on).PRH Kauppareisterissä pidetään kirjaa myös eri yritysten nimistä, eli sinne yrityksen nimen rekisteröityään, nimellä on valtakunnallinen suoja. Nykyisin rekisteriin muutosten ilmoittaminen käy helposti sähköisen Virre-tietopalvelun kautta. Virre on palvelu johon rekisteröidyttyään, asiakkaan on todella helppoa ja joustavaa, niin ilmoittaa muutoksista kuin myös etsiä erilaista tietoa kaupparekisteristä. Jotkut kaupparekisterin tiedoista saattavat olla maksullisia, kuten vaikkapa yhtiöiden yhtiöjärjestykset ja tilinpäätöstiedot. Yritys voi myös joutua poistetuksi kaupparekisteristä erinäisten syiden takia. Tälläisia syitä voivat olla esimerkiksi tilinpäätöstietojen ilmoittamatta jättäminen, vuosi sen jälkeen kun tilikausi on päättynyt. Yksi syy voi myös olla, jos yritys ei ole tehnyt kaupparekisteri imoituksia viimeisen 10 vuoden aikana ja näin oletetaan yrityksen toiminnan loppuneen. Tässä tapauksessa Patentti -ja rekisterihallitus on yhteydessä sekä verottajaan että elinkeinonharjoittajaan varmistaakseen tiedon. Tämän jälkeen PRH kuuluttaa rekisteristä poistamisen omassa kuulutustietopalvelussaan.

Tietopalvelut yrityksen toiminnan kehittämisessä

Tiedonkerääminen ja tietopalvelut toimivat nykyään entistä useammin palvelemassa markkinavoimia ja etsimässä heille tietoa jo olemassa olevista asiakkaista tai potentiaalisista uusista asiakasryhmistä. Tälläinen tiedonkerääminen on elintärkeää alati kovenevassa kilpailuyhteiskunnassa, jossa asiakkaista ja sidosryhmistä kilpailu on kovaa. Yritysten täytyy itse mahdollisimman pitkälle huolehtia siitä, että valinnanvaraa ollessa valtavasti, asiakas löytää juuri heidän firmansa. Tässä prosessissa auttaa tiedon kerääminen, jolloin yritykset voivat ja osaavat kohdentaa markkinointiaan erilaisille asiakasryhmille, sekä kartoittaa heidän ostokäyttäytymistään, pystyen näin tarjoamaan parempia ja henkilökohtaisempia kampanjoita, tarjouksia ja etuja. Tietopalvelujen tulisikin nykyisin olla oma erillinen osastonsa yritysten toiminnassa, samaan tapaan kuin esimerkiksi markkinoinnin, taloushallinnon tai henkilöstöhallinnon osastot toimivat erillisinä omina yksikköinään. Tietojenkeruun potentiaali on niin valtava, että osa siitä väistämättä hukataan jos vaikkapa markkinointi hoitaa sitä samalla omien töidensä ohella. Tämä on vakiintunut käytäntö ja toki näin saadaan kerättyä tietoa, mutta sitä ei hyödynnetä kokonaisvaltaisesti.

Yritysten on hyvä kuitenkin pitää mielessä että, suomessa tiedonkeruuta säätelee henkilötietolaki, jonka puitteissa tiettyjä poikkeuksia lukuunottamatta, täytyy toimia. Yleisin tapa kerätä tietoa asiakkaiden ostokäyttäytymisestä on varmaankin erilaiset kanta-asiakas järjestelmät. Näihin asiakkaan houkuttaa yleensä liittymään tarjoukset ja edut joita kanta-asiakkaalle luvataan. Yrityksen etu on kuitenkin tässä tapauksessa suurempi, vaikka se lahjoittaisikin upeita etuja asiakkaalleen. Tämän rekisterin avulla se voi tarkkailla asiakkaan ostokäyttäytymistä kellonajoista, tuotteisiin, kampanjoihin, perheen ikään- tai sosiaaliseen rakenteeseen sekä myös rahamäärään jonka asiakas tällä hetkellä, esimerkiksi kuukausittain on valmis käyttämään ostoksiiinsa. Tottakai tavoitteena on myös sitouttaa asiakas.

Nykyisin kanta-asiakaskortteja onkin joka toisella kaupalla ja niiden todellista hyötyä on kuluttajan todella vaikeaa lähteä arvioimaan. Media tosin on välillä tehnyt omia vertailujaan asiassa, mutta tutkimusten todenperäisyyteen ei ole varsinaisesti tieteellistä näyttöä.

Kuluttajien lompakot pullistelevat tätänykyä monenmoisia etukortteja, kanta-asiakaskortteja ja leimapasseja. Nykyinen suuntaus on kuitenkin viemässä näitä mobiiliin, jossa ne ovat helpommin mukana kulkevia ja jos mahdollista vieläkin paremmin ajankohtaisia etuja tarjoavia markkinointivälineitä. Usein kuulee kritiikkiä tästä tavasta kerätä kuin huomaamatta tietoa, mutta kenenkään en ole vielä kuullut kritisoivan edullisia hintoja, tai etuja joita tämänkaltainen toiminta asiakkaalle mahdollistaa.

Ohjelmointi

Nykyään sanalla “tieto” on monta merkitystä, ja se ei ole enää mitenkään yksiselitteistä, miten tieto määritellään. Yksi tiedonvälitysmenetelmistä on ohjelmointi. Koodi- eli ohjelmointikielillä voidaan tehdä sekä verkkosivuja, että itse ohjelmia. Harva ihmisistä tänä päivänä tietää, mitä kaikkea nettisivujen, ja tietokoneohjelmien takana piileekään. Kaikki tieto, mitä netissä on, ja mitä nettisivuilla lukee, on kirjoitettu erityisellä koodikielellä. Ohjelmointikielistä tunnetuimpia esimerkkejä ovat Java ja HTML.

Miksi ohjelmointi on tärkeä taito?

Moni varmaankin miettii, mihin ohjelmointia ja näiden erityisten koodikielten osaamista tarvitaan. Nykyään oikeastaan on olemassa erinäisiä sovelluksia, ja ohjelmia, joiden avulla koodien osaaminen ei ole mitenkään välttämätöntä, mutta arvaatko, miten nämäkin ohjelmat on rakennettu? Koodilla tietysti! Karkeasti sanottuna HTML sisältää koodia, joka muokkaa www-sivun sisältöä, ja ulkoasua, kun taas Javaa käytetään joko itsenäisten, tai verkossa toimivien sovellusten ohjelmointiin.

Ohjelmoinnin opiskelu

Ohjelmointia pidetään jo niin tärkeänä tietona, että sitä opetetaan alakoulusta alkaen. Tänä vuonna, 2016 ohjelmointi on tulossa myös viralliseen opetussuunnitelmaan mukaan. Emme voi muuta kuin miettiä, miksi se ei ole ollut opetusaineena jo aiemmin. Ohjelmointi on tarkoitus ottaa oppiaineeksi kaikille luokille ensimmäisestä alkaen. Alakoulussa opiskellaan vain muutamilla komennoilla liikkumista ja yksinkertaisia, yksittäisiä koodeja. Yläasteella opetuksen pääpaino siirtyy itse koodikieleen, ja tavoitteena on, että opitaan, mistä koodaamisessa on kyse, ja osataan tulkita koodia. Yliopistossa ohjelmointia on voinut opiskella jo pitkään. Tietojenkäsittelytiede on aine, joka perustuu lähes tulkoon pelkästään ohjelmointiin, ja koodauksen saloihin korkeakoulutasolla.

Internet ja hakukoneiden kehitys

Jokainen on varmasti joskus miettinyt, miten olisikaan mahdollista etsiä tietoa jostain itselle täysin tuntemattomasta asiasta, jos ei olisi nettiä, ja hakukoneita. Hakukoneet ovat nykyään miltei jokaisella ihmisellä pävittäisessä käytössä, ja niiden avulla internetistä haetaan tietoa mitä ihmeellisimmistä asioista. Tärkein internetissä toimivista hakukoneista on ehdottomasti Google. Sitä käyttävät melkein kaikki netissä tietoa etsivistä. Muita suuria hakukoneita ovat esimerkiksi Yahoo, ja Bing. Googlen tavoin nekään eivät ole enää pelkästään hakukoneita, vaikka se onkin niiden pääasiallinen tarkoitus. Googlella on jo oma sähköposti, tallennusjärjestelmä Google Drive, Googlen kuvapalvelu, selain, ja jopa oma käyttöjärjestelmä, jota käytetään Chromebookeissa.

google

Google ei ole oikeastaan ollut kauaa olemassa, niin kuin ei ole ollut myöskään rajaton internet-yhteys. Google aloitti toimintansa loppuvuodesta 1997, ja lanseerasi Googlen hakukoneen vuonna 1998, eli vasta vajaa 20 vuotta sitten. Laajakaistayhteys oli internetin, ja sitä myötä tiedonhaun, ja sen menetelmien, kehityksessä merkittävin yksittäinen asia. Laajakaistayhteydet nopeuttivat internet-selaamista todella paljon, ja ne toivat nettiin kiinteän hinnan, joten enää jokainen minuutti netissä ei maksanut erikseen. Se tarkoitti, että internetiä alettiin käyttää myös kaikkeen ei-niin-tarpeelliseen, kuten viihtymiseen. Muistatko vielä niitä aikoja, kun internetiä oli mahdollista käyttää ainoastaan modeemin kautta, joka oli yhdistettynä lankapuhelinverkkoon. Internet on tullut pitkän matkan, lyhyessä ajassa. Saamme tulevien vuosien kuluessa nähdä, kuinka se kehittyy yhä enemmän. Muutokset tulevaisuudessa tulevat tosin mitä luultavimmin olemaan vähemmän näkyviä, kuin 2000-luvun alun muutokset, jotka mullistivat koko tiedonhaun.

Jokaiselle urheilulajille oma tietopalveluseura?

Mitä hyvää suomelle tapahtuisikaan, jos suomeen perustettaisiin jokaiselle kulttuurin lajille, oma tietopalveluseura? Tästä olisi eritoten hyötyä urheilun saralla, sillä tälläistä ajatusmallia ei vielä missään päin maailmaa ole. Suomalainen tietopalveluseura on vanhoja perinteitä kunnioittava järjestö, mutta tästä olisikin jo aika jalostaa hieman modernimpi versio, jokapäiväiseen käyttöömme.

Kalervo Kummolan valtakausi jääkiekkoliiton päätehtävissä alkaa vääjäämättä lähestymään loppuaan, joten uutta verta on saatava kentälle, niin pian kuin mahdollista. Mistä tälläistä projektia sitten kannattaisi lähteä oikein rakentamaan? Ihan ensin tarvitsemme juniorityöhön varoja, sekä kunnon kouluttautumisen valmentajille. Nuoret juniorimme eivät kasva NHL pelejä katsellessa, tai oman kotikylän pelejä pelaamalla. Heillä tulee olla raudanlujia ammattilaisia kasvattamassa, sekä valmentamassa. Tämä kriittinen kehitysvaihe joka kaikille teini-iässä tulee, on erittäin tärkeää urheilu-uran kannalta. Mikäli tämä vaihe ikäänkuin hypätään yli, ei jäljelle jää paljoakaan käytettäväksi sitten aikuistumisen kynnyksellä.

Hyvällä valmennuksella siis autetaan potentiaalisten jääkiekkolupausten siirtyminen askeleen ylöspäin, kriittisen vaiheen aikoina. Tämä ei ole siis mitään salaisuutta, että nuorilla pelaajilla tulee tietyssä kohtaa kehityspiikki, mikäli se hyödynnetään oikein. Monen lupaavan urheilijan ura onkin päättynyt siihen, että juuri tässä kehitysvaiheen parhaimmassa kohdassa on luovutettu, tai lopetettu lajin harrastaminen. Myös harjoittelu on saattanut vähentyä, sekä muut asiat kiinnostaa. Tämä on tietysti aivan luonnollista, mutta tässä iässä teini kaipaisi juuri kannustusta ja tsemppiä päätöksentekoon. Nuoret aikuisen alut eivät välttämättä vielä ole 100% varma omista päätöksistään, joten valmentajien, sekä vanhempien tehtävänä on tässä tapauksessa tukea näitä päätöksiä.

Näin näkisimme, että esimerkiksi suomalaisen jääkiekon osaamiseen saataisiin rakennettua tietynlainen pohja, uuden pohjan päälle. Mikäli sitten mietitään ihan ammattilaistasolla, pitäisi ehdottomasti aloittaa uudelleenrakentaminen tuomarikoulutuksesta, sekä työskentelystä. Tällähän hetkellä smliigassa ei ole ammattituomareita, joka on mielestäni naurettavaa. Sarja on täynnä ammattilaisia, joista jotkut tienaavat satoja tuhansia euroja kaudessa. Kuitenkaan tuomareille tästä ei voida maksaa kunnon palkkaa? Ei tarvitse ihmetellä miksi mediassa parjataan tuomareiden työskentelyä, tai kentällä tapahtuvia päätöksiä. Suomalainen jääkiekko tarvitsee vaikutteita maailman parhaasta sarjasta, NHL:stä. Tietysti on osa asioista mitä ei voida matkia, mutta suurin osa on kuitenkin hyviä asioita, mitkä olisi sovellettavissa suomalaiseen kiekkoliigaankin. Esimerkiksi tuomaritoiminta, kuten tässä olemme puhuneet. NHL:stä lisätietoa löydät helposti heidän omilta nettisivuiltaan, osoitteesta: www.nhl.com

NHL:n puolella tuomarit ovat todella kovia ammattilaisia, jotka tekevät hyvää tiliä viheltämällä NHL otteluita. Heitä myös arvostetaan täysin erilailla, kuin esimerkiksi suomalaisia tuomareita. Arvostus on silmiinpistävää, mikäli esimerkiksi katsot joskus youtubesta ”mic’d up” jaksoja, missä pelaajilla, sekä tuomareilla on pelin ajaksi kiinnitetty mikrofonit.

Suomalaiseen tuomarikulttuuriin kuuluu se, että tullaan vähän niin kuin ”tuosta vaan” viheltämään joku tiistai-illan SaiPa-Pelicans peli. Ei ole ihme, että myös katsoja, sekä yleisömäärät ovat laskemaan päin, kun hommia ei osata tehdä oikein.

Mikäli sinua kiinnostaa suomalaisen urheilun parissa työskenteleminen, sekä eritoten jääkiekon, otathan meihin välittömästi yhteyttä. Voit jättää sähköpostiosoitteesi tuohon alla olevaan kenttään, josta sitten sen helposti saamme poimittua. Vastaamme sinulle yleensä n. 1-2 viikon kuluessa. Mikäli meistä ei kuulu pitkään aikaa mitään, ei kannata huolestua, sillä toimistollemme tulvii läjäpäin palautetta yleensä.

Mikäli tämä artikkeli putosi sinulle kuin kiekko jäähän, olet etsimämme henkilö! Raudanlujia ammattilaisia on aina hieno saada tiimiin, toivottavasti tämän kautta sellainen löydetään ja jos ei löydetä, niin sitten koulitaan! Ihan niin kuin tuomareistakin saisi suomessa koulittua ammattilaisia.

Hyvää syksyn jatkoa!

Tieto lisää tuskaa?

Tieto lisää tuskaa? Ei toki, emme jaksa tähän uskoa. Tieto on voimaa. Mitä enemmän tiedät ympärilläsi tapahtuvista asioista, sen helpompi on sinun mukautua jokapäiväisiin haasteisiin. Suomessakin perustettu tietopalveluseura laitettiin alunperin sodan jälkimainingeissa pystyyn, sillä suomen teollisuus tarvitsi vankkumatonta osaamista, ulkomailta. Onkin todettu, että seuran pystyyn laittaminen oli yksi parhaista sodan jälkeisistä tapahtumista.

Suomeen on lähivuosina, tai oikeastaan vuosikymmeninä valunut todella arvokasta tietoa, esimerkiksi teollisuudesta. Suomesta löytyy usean alan huippuosaajia, ja tämä on osaltaan juuri sen vuoksi, että suomeen on alunperin uskallettu tuoda uutta tieto/taitoa. Suomen koulutusjärjestelmä on myös erinomainen ja kestää vertailun mihin muuhun koulutusjärjestelmään tahansa. Suomihan on useasti valittu maailman parhaiden maiden joukkoon, valtion hyvinvoinnin, sekä esimerkiksi koulutuksen vuoksi. Suomessa saatava koulutus kasvattaa joka vuosi tuhansia ulkomaille lähteviä asiantuntijoita, jotka tietysti tuovat tuota tietoaan sitten takaisin päin, pitkässä juoksussa. Onkin siis lähes nerokkaan hyvä idea, lähettää yhä enemmän asiantuntijoita suomesta POIS. Saattaa kuulostaa hassulta, mutta pitkässä juoksussa tämä tuo lisää tietoa, sekä taitoa omaan teollisuuteemme.

Yksi merkittäviä tekijöitä suomalaisessa vientiteollisuudessa on tietysti ollut kännykkävalmistajamme Nokia. Nyt tietysti Microsoftin omistuksessa oleva yhtiö, oli yksi maailman suurimpia yhdessä vaiheessa. Alamäki on ollut kuitenkin viimevuosina hurjaa, joten tätä on tietysti ollut hieman kurja katsoa vierestä. Nokian loistovuosina TJ:nähän toimi Jorma Ollila, joka kieltämättä teki kännykkäbisneksestä täysin oman näköisensä! Ollila teki useamman vuoden hyvää työtä Nokian johtoportaassa, sekä oli merkittävä tekijä tuotteen menestymisen kannalta. Kuten mainitsimme, on surullista nähdä että Nokia ei käytännössä ole enään suomalaisten käsissä, mutta voimme vain toivoa parasta, että Nokian kännykät eivät markkinoilta katoa! Todella vahvoja haastajia ovat tietysti Apple, sekä Samsung.

Apple ja Samsung onkin tällä hetkellä melkoisen selvässä johtoasemassa, kun puhutaan kännyköistä, sekä älypuhelimista. Nokiaa ei voida yrittämisen puutteesta syyttää, sillä he ovat kokeilleet lähes kaikkia. Esimerkiksi 20€ puhelimia, joilla pääsee nettiin jne. Toistaiseksi kokeilut eivät ole onnistuneet, ja Samsung & Apple porskuttavat brändiensä kanssa vahvasti eteenpäin, samalla kun Nokia ottaa huojuvia askeleita kuilun reunalla. Yks asia mikä minua kylläkin ärsyttää Applen puhelimissa. Näytöt ovat liian pieniä, joten esimerkiksi pelaaminen, tai selaaminen vaikeutuu. Katsoin tuossa eilen itselleni talletusbonuksen netticasinolle, jonka jälkeen ryhdyin testaamaan puhelimeni kanssa pelaamista. Uusi iPhone 6 ei valitettavasti pystynyt kovin nautinnollista pelikokemusta minulle tuomaan.  Koitin myös pelata Nokian Lumia puhelimella, jolla pelaaminen olikin huomattavasti helpompaa.

On kuitenkin se ja sama, kummalla puhelimella pelaat, sillä molemmissa on monia muitakin hyviä, sekä huonoja puolia. En ala niitä tässä kertaamaan, sillä uskon että se ei ole tarpeellista. Esimerkiksi youtubesta löydät tuhansia erilaisia arvosteluvideoita, jossa vertaillaan eri puhelimia. Koska nämä puhelimet maksavat useamman satasen, suosittelen että katsot tarkkaan näitä videoita, ennen kuin teet ostopäätöksen. Vai haluasitko maksaa 800€ puhelimesta, josta et välttämättä tykkää? Vaikka Apple brändinä ei itseäni houkuttele, on myönnettävä että he osaavat tehdä puhelimia. Oma iPhone 5 on ollut jo yli vuoden kovassa käytössä, eikä hajoamisen tai hyytymisen merkkejä ole näkyvissä. Puhelin on erinomainen, sekä toiminnallisuudeltaan, että visuaaliselta puoleltaan. Kaikkea pitää kokeilla kerra, paitsi kansantanhuja ja siskoaan, näinhän se vanha sananlasku menee! Onnea puhelimen metsästykseen, toivottavasti lykästää!

Mistä sinä maksat

On mahtavaa lukea kaikenlaisia tutkimuksia siitä, että mitä ihmiset tänä päivänä ostavat ja minkä takia. On olemassa paljon erilaisia yrityksiä jotka kaupittelevat jotain tavaroita tai esineitä, joita sinä tarvitset. On kuitenkin myös olemassa yrityksiä, jotka kaupittelevat esineitä ja tavaroita, joita sinä et ehkä itse tarvitse heti välittömästi. Tämän takia markkinointi on niin tärkeää ja samalla myös todella mielenkiintoista. On mahtavaa nähdä mm. casinobonus sivustoja, jotka kaupittelevat erilaisia casinobonus tarjouksia uusille asiakkaille. Kyseessä on tietysti peliala, netticasino maailma ja uhkapelaajat. Tämä on todella mielenkiintoinen ala jo sinänsä kaikin puolin. Mutta heidän markkinointia on todella mielenkiintoista seurata. Jotkut sivustot tekevät vain mainoksia, ja niissä ei ole välttämättä niin paljon sisältöä. Netticasino maailman sivustot tietysti tarjoavat mahdottoman hyviä tarjouksia, jotka jo sinänsä houkuttelevat pelaajaa kuin pelaajaa. Mutta mitä tapahtuu kun pelaaja kirjoittaa googleen jotain pelialaan liittyvää, sanotaan että vaikka casinobonus hakusanalla. Hänelle aukeaa hurja lista erilaisia yhtiöitä jotka ovat sitten suuntautuneet täysin pelialaan ja sen maailmaan. On todella mielenkiintoista nähdä näiden sivustojen erot. Kyseessä ei ole netticasino sivustot vaan näitä kutsutaan Affiliate sivustoiksi. Nämä kyseiset affiliate sivustot ovat huippu mielenkiintoisia juuri siitä syystä, että nämä toimivat ainoastaan suosittelijoina käytännössä sivustojen osalta. Heiltä saattaa myös irrota aivan mahtava casinobonus etu, jota voit käyttää kun teet esimmäisen talletuksen sivustolle. Tämä kyseinen casinobonus kantaa nimeä ensitalletusbonus. Näitä on tarjolla todella monelle eri pelisivustolle, ja näitä kannattaa myös lunastaa, sillä niiden avulla saat ylimääräistä pelirahaa aina peleihin. Ylimääräinen pelikassa ei ole koskaan pahitteeksi, eikö niin? Se on aina kotiin päin!

Apple latureissa suuri riski

Yksi maailman myydyimmistä ja suosituimmista kännykkä ja älypuhelin valmistajista Apple, on julkaissut juuri tulleessa tiedotteessa, että heidän latureissa saattaa piileä suuri tietovuoto riski. Tämä tarkoittaa lähinnä sitä, että jos sinulla on Apple yhtiön tarjoamia tuotteita kuten iPHONE, iPAD tai iPOD, saattaa olla suuri riski siinä, että tiedot vuotavat jollekkin taholle joka ei luvallisesti ole saanut tiedostoja haltuunsa. Käytännössä omien hypoteesejen mukaan emme vielä tiedä sitä, että onko tietovuoto riski niin suuri, että se uhkaa kaikkia Apple tuotteita. Mutta tämän hetkisten tietojen mukaan on tullut tapauksia ilmi, joissa tietoja on urkittu juuri laturin kautta. Se on toiminut lähinnä sillä tavalla, että laturit ovat kytketty niin, että niissä on Troijan tai jokin muu takaovi vakoilu ohjelma. Ohjelman kautta voit urkkia kaikkia Apple tuotteen ja laturin välisiä tiedostoja ja myös avata, kopioida ja käyttää niitä hyväksi. Onneksi tämä ei ole ongelma pelialalla. Peliala on tunnettu juuri siitä, että kaikki talletus, kotiutus ja muut menetelmät ovat suojattuja aina sitten casinobonuksiin asti. Oli kyseessä mitä tahansa pelialaan liittyvää ja lähes mikä tahansa pelisivusto, voit olla varma siitä, että jos sivu on kryptattu ja suojattu sillä tavalla, niin urkinta riski on lähes olematon. Kannattaa kuitenkin olla varuillaan kun avaatpelitilin jollekkin nettikasino sivustolle, sillä kaikki nettikasino sivustot eivät välttämättä ole täysi turvallisia ja luotettavia. Ole siis aina varuillasi ja hereillä. Jos herää epäillyksiä jostain, älä epäröi jättää rekisteröimistä tekemättä ja pelitili jää tosiaan siltä osin sitten luomatta. Peliala on siitä hyvä ala, että se on turvallinen vaikka uhkapeleistä onkin kyse.

Tiedon saamisen suojaaminen

Kannattaa aina muistaa, kun puhutaan kaikenlaisista tiedoista, oli tiedot sitten salaisia, julkisia tai mitä tahansa, että millä tavalla niitä mapitetaan. Oli kyse sitten sähköisestä tai paperillisesta tiedosta, kannattaa aina harkita tarkkaan varsinkin salaisissa tiedoissa, että millä tavalla ja minne ne mapitetaan. Tänä päivänä on olemassa todella paljon urkkimis vaaroja ja ennen kaikkea viruksia, joita käytetään juuri tietojen saamiseksi. Se on todella tärkeää muistaa, että koskaan et voi olla liian varma tai tarpeeksi suojautunut tieto hyökkäyksiä vastaan. Sitä tapahtuu jokaisena hetkenä, kellon ympäri jokaisena päivänä viikossa. Kyse on ainoastaan siitä, miten hyvin itse osaat suojautua hyökkäyksiä vastaan. Olkaa siis varuillanne ja harkitkaa tarkkaan, että millä tavalla mitkäkin asiat suojataan ja miten ehkäistään mahdollisia tietovuotoja! Tarkkana kuin porkkana, on todella hyvä motto näissä tietoihin liittyvissä asioissa! Sama koskee myös kaikkia internetissä toimivia yrityksiä. Ennen kaikkea niitä yrityksiä, joiden markkina alue sijaitsee ainoastaan netissä. Yksi hyvä esimerkki on casino sivustot, jotka tarjoavat erilaisia automaatti pelejä, pöytäpelejä ja muita mielenkiintoisia casino pelejä asiakkailleen. He suojaavat niin omia kuin myös sitten asiakkaiden tietoja kryptaamisella. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että casino sivusto ei välttämättä edes itse näe kaikkia tarkkoja tietoja asiakkaistaan. Miksi näin? Sillä se on kaikkien osapuolten kannalta kaikkein turvallisinta. Saattaa olla että esim. Visa talletus menetelmää kun käytät, et näe kaikkia numeroita vaan ne on kryptonoitu niin, että peliyhtiö eivät edes näe sitä, että mitä numeroita siinä sarjassa on. Netticasinot eivät välttämättä myöskään näe jotain henkilökohtaisia tietoja, jotka saattavat mennä vääriin käsiin ja niitä voitaisiin väärinkäyttää netticasino maailmassa.

Tietoja löytyy aina enempi ja enempi

Tiedoista voi aina olla montaa eri mieltä. Kannattaa aina pitää mielessä että kaikki tiedot kannattaa tosiaan säilyttää. Näistä löytyy aina puheenaiheita. Kuten artikkelin otsikkokin varmasti jo kertoo niin tämän artikkelin pääsääntöinen syy on se, että tiedostetaan kaikille että tietoja kertyy maailmalla enemmän ja enemmän. Yksi todella hyvä säilytystapa on se, että säilyttää kaiken elektroonisesti. Tämä ei tietysti tarkoita sitä, että kaikki tiedot laitetaan mikroon tai jääkaappiin, vaan tietysti tietokoneelle.

Kun siirrät kaiken olennaisen datan tietokoneelle voit suojata tietoja paljon helpommin. Voit myös käyttää ulkoista kovalevyä jolla teet varmuuskopion vielä tietokoneen sisällöstä. Tällä tavalla voit olla varma siitä, että tietosi säilyvät turvassa. Ulkoinen kovalevy on siitä hyvä, että mikäli tietokoneen kovalevy hajoaisi jossain vaiheessa, on sinulla kuitenkin vielä käytössä ulkoinen kovalevy jossa tietosi ovat säilytetty.

Kannattaa aina pitää huolen siitä, että tietosi pysyy turvassa. Toinen hyvä tapa säilyttää tietoja on se, että pitää huolen siitä, että on viruksen torjuntaa koneella. Jos sinulla ei ole viruksen torjuntaa koneella.

Jos haluat olla täysin varma siitä, että tietokoneesi pysyy turvassa kannattaa sinun ilman muuta hankkia itsellesi palomuuri. Tämä kannattaa jo ihan sen takia, että mielesi pysyy rauhassa eikä sinun tarvitse edes miettiä mahdollisia murtoja.

On hyvin tärkeää aina myös muistaa se, että käyttää maalaisjärkeä aina näissä asioissa. Kaikki asiat eivät välttämättä ole kovinkaan yksinkertaisia, mutta se nyt ei tietysti auta sinua, jos alat hölmöilemään. Kannattaa pitää järki mukana aina pelissä, teki sitä mitä tahansa. Inhimillisiä erehdyksiä sattuu aina, mutta hölmöilystä johtuvia sattuu sitäkin enemmän! Sama kun valitset netticasino sivustoja! Pidä huoli että netticasino on turvallinen ja tarjoaa parhaat casino bonus edut. Casino bonukset on yleensä käytössä heti kun talletat rahaa. Kaikki casino bonukset eivät toimi samalla tavalla!