Rikosrekisteri

Tänään käsittelemme yhtä lukuisista tiedonhallintarekistereistä, joka on rikosrekisteri. Henkilö voi saada merkinnän rikosrekisteriin rikkoessaan jollain tapaa lakia tai saadessaan rikoksestaan tuomion. Rikosrekisteri on tietorekisteri, jota ylläpitää Suomen Poliisi.

Halutessaan työnantaja voi pyytää työntekijäehdokkaasta turvallisuusselvityksen, joka kertoo onko kyseisellä henkilöllä merkintöjä rikosrekisterissä ja jos on, niin minkälaisia. Joissain tapauksissa turvallisuusselvitys on lakiin perustuva ja pakollinen.

Rikosrekisteri merkintä voikin vaikuttaa negatiivisesti työnhakutilanteessa tai armeijan suorittamisessa.

Rekisterissä on merkittynä rikokseen syyllistyneen nimi, henkilötunnus ja kansalaisuus, sekä tiedot miksi henkilö on rikosrekisterissä. Jokaisella kansalaisella on myös mahdollista tarkistaa oma tilanteensa rikosrekisterin osalta ja tämä on mahdollista tehdä omalla lähimmällä poliisilaitoksellaan kerran vuodessa veloituksetta!

poliisi

Rikosrekisterissä olevat tiedot eivät kuitenkaan säily siellä ikuisesti, vaan ne siirtyvät sieltä arkistoon tiettyjen vuosimäärien jälkeen. Aikaisintaa rekisteristä poisto voi tapahtua 5 vuoden kuluttua ja pisimmillään henkilö joutuu odottamaan, kunnes täyttää 90 vuotta. Kuitenkin jos henkilö tekee uuden rikoksen, säilyy rekisterissä aina pisimmän ja vakavimman tuomion tiedot.

Poliisille tämä tietojärjestelmä on hyvä apukeino selvittäessään rikoksia, sillä tämä antaa poliisille listan samankaltaisiin rikoksiin aiemmin syyllistyneistä ja auttaa supistamaan epäiltyjen joukkoa.

Suomessa toimii myös erillinen Suojelupoliisin tietojärjestelmä, joka on kattavuudeltaan edellistä huomattavasti laajempi. Tässä tietojärjestelmässä poliisilla on mahdollisuus esimerkiksi telekuunteluun tms. Tämänkaltaisen rekisterin pitämiseen ja joutumiseen ovat syynä esimerkiksi valtion turvallisuus tai esimerkiksi välittömän henkeä uhkaavan rikoksen estäminen kyseisten tietojen avulla. Kyseisen kaltaisissa tapauksissa poliisilla on oikeus saada myös lisätietoja sekä väestörekisterikeskukselta kuin useilta muiltakin viranomaisilta.

Joka kerta kun poliisi kirjautuu tähän sähköiseen tietojärjestelmään, jää hänestä koneelle sähköinen sormenjälki, joka on tarkoitettu estämään urkintatilanteet. poliisillakaan ei ole oikeutta tarkastella näiden rekistereiden sisältöä ilman hyvää syytä, jotka voivat olla vaikkapa oikeuden päätös tai asiaan liittyvä rikostutkinta.

Euroopan talousalueella toimiva Europol, voi myös pyytää apua toisen maan viranomaisilta selvittäessään rikosta. Tälläisessa tapauksessa on velvollisuus tehdä yhteistyötä ja luovuttaa tietoja toisen maan poliisivoimille.

Puhelinluettelot ovat pian mennyttä

puhelinluettelo

Jokainen varmasti muistaa ajan, jolloin puhelinluettoloita käytettiin, lähes päivittäin, ja jokaisessa taloudessa oli vähintään yksi sellainen. Paksujen puhelinluetteloiden sivuja käytiin läpi siinä toivossa, että sieltä löydettäisiin sillä hetkellä, haussa oleva puhelinnumero. Lähes kaikki suomalaisista löytyikin puhelinluettelosta, ja luettelon keltaisilta sivulta, löytyi myös paikallisia yrityksiä, jokaiselta paikkakunnalta. Tänä vuonna puhelinluettelot ovat Suomessa vielä ilmestyneet, Fonectan tuottamina. Nyt Fonecta on kuitenkin ilmoittanut, että puhelinluetteloita ei tulla jatkossa enää julkaisemaan, ainakaan samoissa määrin, kuin tähän asti on tehty.

Tätä nykyä, suurin osa suomalaisista käyttää netissä olevia tietopalveluita hyväkseen, jos he etsivät jotakin tiettyä puhelinnumeroa. Toki osa ei vieläkään halua käyttää nettiä tiedonhakuun. Etenkin vanhemmat ihmiset ovat tottuneita tapoihinsa, ja mieluummin käyttävät vanhanaikaisia metodeita tiedonhakuun. Ensin olivat puhelinluettelot, joita käytettiin numeroiden etsimiseen, sen jälkeen siirryttiin ehkä hieman enemmän, käyttämään numeropalveluita, joihin soitettiin, ja pyydettiin puhelinnumeroa, joka oli hakusessa. Tällaisia numeropalveluita ovat ainakin Fonecta, sekä Eniro. Numeropalvelujen jälkeen, suurin osa ihmisistä käyttää netissä olevia numeropalveluita, joiden tietokannasta on helppo etsiä tietoa. Muutamalla klikkauksella, voi ilmaisesta palvelusta löytää etsimänsä henkilön puhelinnumeron, ja joskus myös osoitteen. Onko tämä sitten hyvä? Siitä voi olla montaa mieltä. Jotkut kokevat tällaisten tietojen saatavilla olevuuden, hieman turvattomana. Toiset taas pitävät sitä hyvänä asiana. Voihan oman puhelinnumeronsa asettaa helposti salaiseksi, mikäli ei halua sen olevan löydettävissä.

Tietopalvelun ensiaskeleet Suomessa

tieto

Suomessa tietopalveluseura aloitti toimintansa sodan jälkeen, tätä ennenkin oli toki kerätty tietoa, josta kirkonkirjat ovat hyvä säilynyt todiste. Sodan jälkeen alettiinkin kerätä eri tyypppistä tietoa, kuten yritysten tietoja, joka oli todella arvokasta tietoa tuotekehityksen ja tutkimuksen kannalta. Suomella painoivat tuolloin harteita todella suuret sotakorvaukset, joiden maksamiseen tarvittiinkin kaikki mahdollinen tieto teollisuudelle. Tietopalvelualalla toimi sen alkumetreillä kemistejä, diplomi-insinöörejä ja heidän yhteinen työnimikkeensä olikin dokumentalisti. Heidän tehtävänsä olikin etsiä ja dokumentoida tietoa, jota Suomen kasvava ja kovilla oleva teollisuus pystyisi käyttämään.

Tietopalveluseura oli todella kansainvälinen heti sen alkamisesta asti ja jo vuonna 1948 seura liittyi informaatioalan maailmanjärjestöön FID:iin (Fédération Internationale de Documentation), jonka tarkoituksena on edistää dokumentaation kehitystä, tutkimusta ja ammatillisiä intressejä. Tärkeä rooli kansainvälisessä toiminnassa on ja oli aiemmin myös vaikuttajuus, verkostoitumisen ohella. Seura on myös tehnyt omanlaistaan ja merkittävää historiaa, kun  se allekirjoitti 1990-luvulla ”Suomen informaatio-, tieto- ja viestintäalojen julkilausuman ensimmäisenä maailmassa, jossa he esittivät yhteistä strategiaa tietoaloille. Myöhemmin se liitettiin ns. Tokion julkilausumaan.

Ammattikoulutusta alalle alkoi saada seuran toimesta jo vuonna 1968 ja kurssin nimeksi valikoitui lyhyt ja ytimekäs Info-kurssi nimi. Myöhemmin informaatioala siirtyi opetettavaksi Teknilliseen korkeakouluun, jossa sen opetus jatkuu edelleen.

Seuralla on ollut oma lehti alusta asti ja tiedon ammattilaisina he ovatkin kokeneet tärkeäksi kyseisen asian. Tietopalveluseuran toiminta on perustunut historiansa aikana hyvin pitkälti työryhmien toimintaan, jotka ovat olleetki suhteellisen aktiivisia toiminnassaan ja omalta oslataan kehittäneet ja pitäneet toimintaa yllä jatkuvasti.

Harva meistä tulee ajatelleeksi, kuinka tärkeää tiedonkerääminen on. Se että meillä on käytettävissä kattava ja ajankohtainen arkisto tietoa esimerkiksi teollisuudesta ja muusta suomessa tapahtuvasta yritystoiminnasta, auttaa meitä myös suunnittelemaan ja kehittämään koko maan toimintaa. Ollaan siis yhdessä iloisia siitä että Suomessa tämäkin asia on hoidettu huolellisesti ja antaumuksella, niin että saamme kaikki nyt nauttia sen tuloksista.

Kaupparekisteri on myös tietopalvelua!

kaupparekisteriTietopalvelut kattavat melkeimpä kaiken yhteiskunnassa. Nyky yhteiskunnassa tiedon kerääminen, arkistointi ja jakaminen on todella tärkeässä osassa. Kaupparekisteri on yksi näistä monista tietopalvelu rekistereistä. Sen tehtävä on pitää rekisteriä suomessa toimivista yrityksistä. Tapa jolla yritykset listataan rekisteriin on Y-tunnus. Suomessa kaupparekisteriä on ylläpidetty jo vuodesta 1896 alkaen ja sen avulla voi esimerkiksi tarkistaa yrityksen tietoja, omistajuussuhteita ja sopimuskumppaneita. Rekisteriä päivitetään jatkuvasti Patentti-ja rekisterihallituksen toimesta ja kaikki tiedot ovatkin ajantasaisia ja luotettavia. Halutessaan kuka vain voi pyytää kaupparekisteristä esimerkiksi yritysten tilinpäätöksiä, kaupparekisteritietoja ja otteita. Yritysten omistajien tulee muistaa ilmoittaa kaupparekisteriin tapahtuneet muutokset yritystoiminnassa, kuten yrityksen lopettaminen, toimialan muutos ja ilmoitus uudesta
toimitusjohtajasta (jos sellainen on).PRH Kauppareisterissä pidetään kirjaa myös eri yritysten nimistä, eli sinne yrityksen nimen rekisteröityään, nimellä on valtakunnallinen suoja. Nykyisin rekisteriin muutosten ilmoittaminen käy helposti sähköisen Virre-tietopalvelun kautta. Virre on palvelu johon rekisteröidyttyään, asiakkaan on todella helppoa ja joustavaa, niin ilmoittaa muutoksista kuin myös etsiä erilaista tietoa kaupparekisteristä. Jotkut kaupparekisterin tiedoista saattavat olla maksullisia, kuten vaikkapa yhtiöiden yhtiöjärjestykset ja tilinpäätöstiedot. Yritys voi myös joutua poistetuksi kaupparekisteristä erinäisten syiden takia. Tälläisia syitä voivat olla esimerkiksi tilinpäätöstietojen ilmoittamatta jättäminen, vuosi sen jälkeen kun tilikausi on päättynyt. Yksi syy voi myös olla, jos yritys ei ole tehnyt kaupparekisteri imoituksia viimeisen 10 vuoden aikana ja näin oletetaan yrityksen toiminnan loppuneen. Tässä tapauksessa Patentti -ja rekisterihallitus on yhteydessä sekä verottajaan että elinkeinonharjoittajaan varmistaakseen tiedon. Tämän jälkeen PRH kuuluttaa rekisteristä poistamisen omassa kuulutustietopalvelussaan.

Tietopalvelut yrityksen toiminnan kehittämisessä

Tiedonkerääminen ja tietopalvelut toimivat nykyään entistä useammin palvelemassa markkinavoimia ja etsimässä heille tietoa jo olemassa olevista asiakkaista tai potentiaalisista uusista asiakasryhmistä. Tälläinen tiedonkerääminen on elintärkeää alati kovenevassa kilpailuyhteiskunnassa, jossa asiakkaista ja sidosryhmistä kilpailu on kovaa. Yritysten täytyy itse mahdollisimman pitkälle huolehtia siitä, että valinnanvaraa ollessa valtavasti, asiakas löytää juuri heidän firmansa. Tässä prosessissa auttaa tiedon kerääminen, jolloin yritykset voivat ja osaavat kohdentaa markkinointiaan erilaisille asiakasryhmille, sekä kartoittaa heidän ostokäyttäytymistään, pystyen näin tarjoamaan parempia ja henkilökohtaisempia kampanjoita, tarjouksia ja etuja. Tietopalvelujen tulisikin nykyisin olla oma erillinen osastonsa yritysten toiminnassa, samaan tapaan kuin esimerkiksi markkinoinnin, taloushallinnon tai henkilöstöhallinnon osastot toimivat erillisinä omina yksikköinään. Tietojenkeruun potentiaali on niin valtava, että osa siitä väistämättä hukataan jos vaikkapa markkinointi hoitaa sitä samalla omien töidensä ohella. Tämä on vakiintunut käytäntö ja toki näin saadaan kerättyä tietoa, mutta sitä ei hyödynnetä kokonaisvaltaisesti.

Yritysten on hyvä kuitenkin pitää mielessä että, suomessa tiedonkeruuta säätelee henkilötietolaki, jonka puitteissa tiettyjä poikkeuksia lukuunottamatta, täytyy toimia. Yleisin tapa kerätä tietoa asiakkaiden ostokäyttäytymisestä on varmaankin erilaiset kanta-asiakas järjestelmät. Näihin asiakkaan houkuttaa yleensä liittymään tarjoukset ja edut joita kanta-asiakkaalle luvataan. Yrityksen etu on kuitenkin tässä tapauksessa suurempi, vaikka se lahjoittaisikin upeita etuja asiakkaalleen. Tämän rekisterin avulla se voi tarkkailla asiakkaan ostokäyttäytymistä kellonajoista, tuotteisiin, kampanjoihin, perheen ikään- tai sosiaaliseen rakenteeseen sekä myös rahamäärään jonka asiakas tällä hetkellä, esimerkiksi kuukausittain on valmis käyttämään ostoksiiinsa. Tottakai tavoitteena on myös sitouttaa asiakas.

Nykyisin kanta-asiakaskortteja onkin joka toisella kaupalla ja niiden todellista hyötyä on kuluttajan todella vaikeaa lähteä arvioimaan. Media tosin on välillä tehnyt omia vertailujaan asiassa, mutta tutkimusten todenperäisyyteen ei ole varsinaisesti tieteellistä näyttöä.

Kuluttajien lompakot pullistelevat tätänykyä monenmoisia etukortteja, kanta-asiakaskortteja ja leimapasseja. Nykyinen suuntaus on kuitenkin viemässä näitä mobiiliin, jossa ne ovat helpommin mukana kulkevia ja jos mahdollista vieläkin paremmin ajankohtaisia etuja tarjoavia markkinointivälineitä. Usein kuulee kritiikkiä tästä tavasta kerätä kuin huomaamatta tietoa, mutta kenenkään en ole vielä kuullut kritisoivan edullisia hintoja, tai etuja joita tämänkaltainen toiminta asiakkaalle mahdollistaa.

Ohjelmointi

Nykyään sanalla “tieto” on monta merkitystä, ja se ei ole enää mitenkään yksiselitteistä, miten tieto määritellään. Yksi tiedonvälitysmenetelmistä on ohjelmointi. Koodi- eli ohjelmointikielillä voidaan tehdä sekä verkkosivuja, että itse ohjelmia. Harva ihmisistä tänä päivänä tietää, mitä kaikkea nettisivujen, ja tietokoneohjelmien takana piileekään. Kaikki tieto, mitä netissä on, ja mitä nettisivuilla lukee, on kirjoitettu erityisellä koodikielellä. Ohjelmointikielistä tunnetuimpia esimerkkejä ovat Java ja HTML.

Miksi ohjelmointi on tärkeä taito?

Moni varmaankin miettii, mihin ohjelmointia ja näiden erityisten koodikielten osaamista tarvitaan. Nykyään oikeastaan on olemassa erinäisiä sovelluksia, ja ohjelmia, joiden avulla koodien osaaminen ei ole mitenkään välttämätöntä, mutta arvaatko, miten nämäkin ohjelmat on rakennettu? Koodilla tietysti! Karkeasti sanottuna HTML sisältää koodia, joka muokkaa www-sivun sisältöä, ja ulkoasua, kun taas Javaa käytetään joko itsenäisten, tai verkossa toimivien sovellusten ohjelmointiin.

Ohjelmoinnin opiskelu

Ohjelmointia pidetään jo niin tärkeänä tietona, että sitä opetetaan alakoulusta alkaen. Tänä vuonna, 2016 ohjelmointi on tulossa myös viralliseen opetussuunnitelmaan mukaan. Emme voi muuta kuin miettiä, miksi se ei ole ollut opetusaineena jo aiemmin. Ohjelmointi on tarkoitus ottaa oppiaineeksi kaikille luokille ensimmäisestä alkaen. Alakoulussa opiskellaan vain muutamilla komennoilla liikkumista ja yksinkertaisia, yksittäisiä koodeja. Yläasteella opetuksen pääpaino siirtyy itse koodikieleen, ja tavoitteena on, että opitaan, mistä koodaamisessa on kyse, ja osataan tulkita koodia. Yliopistossa ohjelmointia on voinut opiskella jo pitkään. Tietojenkäsittelytiede on aine, joka perustuu lähes tulkoon pelkästään ohjelmointiin, ja koodauksen saloihin korkeakoulutasolla.

Internet ja hakukoneiden kehitys

Jokainen on varmasti joskus miettinyt, miten olisikaan mahdollista etsiä tietoa jostain itselle täysin tuntemattomasta asiasta, jos ei olisi nettiä, ja hakukoneita. Hakukoneet ovat nykyään miltei jokaisella ihmisellä pävittäisessä käytössä, ja niiden avulla internetistä haetaan tietoa mitä ihmeellisimmistä asioista. Tärkein internetissä toimivista hakukoneista on ehdottomasti Google. Sitä käyttävät melkein kaikki netissä tietoa etsivistä. Muita suuria hakukoneita ovat esimerkiksi Yahoo, ja Bing. Googlen tavoin nekään eivät ole enää pelkästään hakukoneita, vaikka se onkin niiden pääasiallinen tarkoitus. Googlella on jo oma sähköposti, tallennusjärjestelmä Google Drive, Googlen kuvapalvelu, selain, ja jopa oma käyttöjärjestelmä, jota käytetään Chromebookeissa.

google

Google ei ole oikeastaan ollut kauaa olemassa, niin kuin ei ole ollut myöskään rajaton internet-yhteys. Google aloitti toimintansa loppuvuodesta 1997, ja lanseerasi Googlen hakukoneen vuonna 1998, eli vasta vajaa 20 vuotta sitten. Laajakaistayhteys oli internetin, ja sitä myötä tiedonhaun, ja sen menetelmien, kehityksessä merkittävin yksittäinen asia. Laajakaistayhteydet nopeuttivat internet-selaamista todella paljon, ja ne toivat nettiin kiinteän hinnan, joten enää jokainen minuutti netissä ei maksanut erikseen. Se tarkoitti, että internetiä alettiin käyttää myös kaikkeen ei-niin-tarpeelliseen, kuten viihtymiseen. Muistatko vielä niitä aikoja, kun internetiä oli mahdollista käyttää ainoastaan modeemin kautta, joka oli yhdistettynä lankapuhelinverkkoon. Internet on tullut pitkän matkan, lyhyessä ajassa. Saamme tulevien vuosien kuluessa nähdä, kuinka se kehittyy yhä enemmän. Muutokset tulevaisuudessa tulevat tosin mitä luultavimmin olemaan vähemmän näkyviä, kuin 2000-luvun alun muutokset, jotka mullistivat koko tiedonhaun.

Jokaiselle urheilulajille oma tietopalveluseura?

Mitä hyvää suomelle tapahtuisikaan, jos suomeen perustettaisiin jokaiselle kulttuurin lajille, oma tietopalveluseura? Tästä olisi eritoten hyötyä urheilun saralla, sillä tälläistä ajatusmallia ei vielä missään päin maailmaa ole. Suomalainen tietopalveluseura on vanhoja perinteitä kunnioittava järjestö, mutta tästä olisikin jo aika jalostaa hieman modernimpi versio, jokapäiväiseen käyttöömme.

Kalervo Kummolan valtakausi jääkiekkoliiton päätehtävissä alkaa vääjäämättä lähestymään loppuaan, joten uutta verta on saatava kentälle, niin pian kuin mahdollista. Mistä tälläistä projektia sitten kannattaisi lähteä oikein rakentamaan? Ihan ensin tarvitsemme juniorityöhön varoja, sekä kunnon kouluttautumisen valmentajille. Nuoret juniorimme eivät kasva NHL pelejä katsellessa, tai oman kotikylän pelejä pelaamalla. Heillä tulee olla raudanlujia ammattilaisia kasvattamassa, sekä valmentamassa. Tämä kriittinen kehitysvaihe joka kaikille teini-iässä tulee, on erittäin tärkeää urheilu-uran kannalta. Mikäli tämä vaihe ikäänkuin hypätään yli, ei jäljelle jää paljoakaan käytettäväksi sitten aikuistumisen kynnyksellä.

Hyvällä valmennuksella siis autetaan potentiaalisten jääkiekkolupausten siirtyminen askeleen ylöspäin, kriittisen vaiheen aikoina. Tämä ei ole siis mitään salaisuutta, että nuorilla pelaajilla tulee tietyssä kohtaa kehityspiikki, mikäli se hyödynnetään oikein. Monen lupaavan urheilijan ura onkin päättynyt siihen, että juuri tässä kehitysvaiheen parhaimmassa kohdassa on luovutettu, tai lopetettu lajin harrastaminen. Myös harjoittelu on saattanut vähentyä, sekä muut asiat kiinnostaa. Tämä on tietysti aivan luonnollista, mutta tässä iässä teini kaipaisi juuri kannustusta ja tsemppiä päätöksentekoon. Nuoret aikuisen alut eivät välttämättä vielä ole 100% varma omista päätöksistään, joten valmentajien, sekä vanhempien tehtävänä on tässä tapauksessa tukea näitä päätöksiä.

Näin näkisimme, että esimerkiksi suomalaisen jääkiekon osaamiseen saataisiin rakennettua tietynlainen pohja, uuden pohjan päälle. Mikäli sitten mietitään ihan ammattilaistasolla, pitäisi ehdottomasti aloittaa uudelleenrakentaminen tuomarikoulutuksesta, sekä työskentelystä. Tällähän hetkellä smliigassa ei ole ammattituomareita, joka on mielestäni naurettavaa. Sarja on täynnä ammattilaisia, joista jotkut tienaavat satoja tuhansia euroja kaudessa. Kuitenkaan tuomareille tästä ei voida maksaa kunnon palkkaa? Ei tarvitse ihmetellä miksi mediassa parjataan tuomareiden työskentelyä, tai kentällä tapahtuvia päätöksiä. Suomalainen jääkiekko tarvitsee vaikutteita maailman parhaasta sarjasta, NHL:stä. Tietysti on osa asioista mitä ei voida matkia, mutta suurin osa on kuitenkin hyviä asioita, mitkä olisi sovellettavissa suomalaiseen kiekkoliigaankin. Esimerkiksi tuomaritoiminta, kuten tässä olemme puhuneet. NHL:stä lisätietoa löydät helposti heidän omilta nettisivuiltaan, osoitteesta: www.nhl.com

NHL:n puolella tuomarit ovat todella kovia ammattilaisia, jotka tekevät hyvää tiliä viheltämällä NHL otteluita. Heitä myös arvostetaan täysin erilailla, kuin esimerkiksi suomalaisia tuomareita. Arvostus on silmiinpistävää, mikäli esimerkiksi katsot joskus youtubesta ”mic’d up” jaksoja, missä pelaajilla, sekä tuomareilla on pelin ajaksi kiinnitetty mikrofonit.

Suomalaiseen tuomarikulttuuriin kuuluu se, että tullaan vähän niin kuin ”tuosta vaan” viheltämään joku tiistai-illan SaiPa-Pelicans peli. Ei ole ihme, että myös katsoja, sekä yleisömäärät ovat laskemaan päin, kun hommia ei osata tehdä oikein.

Mikäli sinua kiinnostaa suomalaisen urheilun parissa työskenteleminen, sekä eritoten jääkiekon, otathan meihin välittömästi yhteyttä. Voit jättää sähköpostiosoitteesi tuohon alla olevaan kenttään, josta sitten sen helposti saamme poimittua. Vastaamme sinulle yleensä n. 1-2 viikon kuluessa. Mikäli meistä ei kuulu pitkään aikaa mitään, ei kannata huolestua, sillä toimistollemme tulvii läjäpäin palautetta yleensä.

Mikäli tämä artikkeli putosi sinulle kuin kiekko jäähän, olet etsimämme henkilö! Raudanlujia ammattilaisia on aina hieno saada tiimiin, toivottavasti tämän kautta sellainen löydetään ja jos ei löydetä, niin sitten koulitaan! Ihan niin kuin tuomareistakin saisi suomessa koulittua ammattilaisia.

Hyvää syksyn jatkoa!

Tieto lisää tuskaa?

Tieto lisää tuskaa? Ei toki, emme jaksa tähän uskoa. Tieto on voimaa. Mitä enemmän tiedät ympärilläsi tapahtuvista asioista, sen helpompi on sinun mukautua jokapäiväisiin haasteisiin. Suomessakin perustettu tietopalveluseura laitettiin alunperin sodan jälkimainingeissa pystyyn, sillä suomen teollisuus tarvitsi vankkumatonta osaamista, ulkomailta. Onkin todettu, että seuran pystyyn laittaminen oli yksi parhaista sodan jälkeisistä tapahtumista.

Suomeen on lähivuosina, tai oikeastaan vuosikymmeninä valunut todella arvokasta tietoa, esimerkiksi teollisuudesta. Suomesta löytyy usean alan huippuosaajia, ja tämä on osaltaan juuri sen vuoksi, että suomeen on alunperin uskallettu tuoda uutta tieto/taitoa. Suomen koulutusjärjestelmä on myös erinomainen ja kestää vertailun mihin muuhun koulutusjärjestelmään tahansa. Suomihan on useasti valittu maailman parhaiden maiden joukkoon, valtion hyvinvoinnin, sekä esimerkiksi koulutuksen vuoksi. Suomessa saatava koulutus kasvattaa joka vuosi tuhansia ulkomaille lähteviä asiantuntijoita, jotka tietysti tuovat tuota tietoaan sitten takaisin päin, pitkässä juoksussa. Onkin siis lähes nerokkaan hyvä idea, lähettää yhä enemmän asiantuntijoita suomesta POIS. Saattaa kuulostaa hassulta, mutta pitkässä juoksussa tämä tuo lisää tietoa, sekä taitoa omaan teollisuuteemme.

Yksi merkittäviä tekijöitä suomalaisessa vientiteollisuudessa on tietysti ollut kännykkävalmistajamme Nokia. Nyt tietysti Microsoftin omistuksessa oleva yhtiö, oli yksi maailman suurimpia yhdessä vaiheessa. Alamäki on ollut kuitenkin viimevuosina hurjaa, joten tätä on tietysti ollut hieman kurja katsoa vierestä. Nokian loistovuosina TJ:nähän toimi Jorma Ollila, joka kieltämättä teki kännykkäbisneksestä täysin oman näköisensä! Ollila teki useamman vuoden hyvää työtä Nokian johtoportaassa, sekä oli merkittävä tekijä tuotteen menestymisen kannalta. Kuten mainitsimme, on surullista nähdä että Nokia ei käytännössä ole enään suomalaisten käsissä, mutta voimme vain toivoa parasta, että Nokian kännykät eivät markkinoilta katoa! Todella vahvoja haastajia ovat tietysti Apple, sekä Samsung.

Apple ja Samsung onkin tällä hetkellä melkoisen selvässä johtoasemassa, kun puhutaan kännyköistä, sekä älypuhelimista. Nokiaa ei voida yrittämisen puutteesta syyttää, sillä he ovat kokeilleet lähes kaikkia. Esimerkiksi 20€ puhelimia, joilla pääsee nettiin jne. Toistaiseksi kokeilut eivät ole onnistuneet, ja Samsung & Apple porskuttavat brändiensä kanssa vahvasti eteenpäin, samalla kun Nokia ottaa huojuvia askeleita kuilun reunalla. Yks asia mikä minua kylläkin ärsyttää Applen puhelimissa. Näytöt ovat liian pieniä, joten esimerkiksi pelaaminen, tai selaaminen vaikeutuu. Katsoin tuossa eilen itselleni talletusbonuksen netticasinolle, jonka jälkeen ryhdyin testaamaan puhelimeni kanssa pelaamista. Uusi iPhone 6 ei valitettavasti pystynyt kovin nautinnollista pelikokemusta minulle tuomaan.  Koitin myös pelata Nokian Lumia puhelimella, jolla pelaaminen olikin huomattavasti helpompaa.

On kuitenkin se ja sama, kummalla puhelimella pelaat, sillä molemmissa on monia muitakin hyviä, sekä huonoja puolia. En ala niitä tässä kertaamaan, sillä uskon että se ei ole tarpeellista. Esimerkiksi youtubesta löydät tuhansia erilaisia arvosteluvideoita, jossa vertaillaan eri puhelimia. Koska nämä puhelimet maksavat useamman satasen, suosittelen että katsot tarkkaan näitä videoita, ennen kuin teet ostopäätöksen. Vai haluasitko maksaa 800€ puhelimesta, josta et välttämättä tykkää? Vaikka Apple brändinä ei itseäni houkuttele, on myönnettävä että he osaavat tehdä puhelimia. Oma iPhone 5 on ollut jo yli vuoden kovassa käytössä, eikä hajoamisen tai hyytymisen merkkejä ole näkyvissä. Puhelin on erinomainen, sekä toiminnallisuudeltaan, että visuaaliselta puoleltaan. Kaikkea pitää kokeilla kerra, paitsi kansantanhuja ja siskoaan, näinhän se vanha sananlasku menee! Onnea puhelimen metsästykseen, toivottavasti lykästää!

Mistä sinä maksat

On mahtavaa lukea kaikenlaisia tutkimuksia siitä, että mitä ihmiset tänä päivänä ostavat ja minkä takia. On olemassa paljon erilaisia yrityksiä jotka kaupittelevat jotain tavaroita tai esineitä, joita sinä tarvitset. On kuitenkin myös olemassa yrityksiä, jotka kaupittelevat esineitä ja tavaroita, joita sinä et ehkä itse tarvitse heti välittömästi. Tämän takia markkinointi on niin tärkeää ja samalla myös todella mielenkiintoista. On mahtavaa nähdä mm. casinobonus sivustoja, jotka kaupittelevat erilaisia casinobonus tarjouksia uusille asiakkaille. Kyseessä on tietysti peliala, netticasino maailma ja uhkapelaajat. Tämä on todella mielenkiintoinen ala jo sinänsä kaikin puolin. Mutta heidän markkinointia on todella mielenkiintoista seurata. Jotkut sivustot tekevät vain mainoksia, ja niissä ei ole välttämättä niin paljon sisältöä. Netticasino maailman sivustot tietysti tarjoavat mahdottoman hyviä tarjouksia, jotka jo sinänsä houkuttelevat pelaajaa kuin pelaajaa. Mutta mitä tapahtuu kun pelaaja kirjoittaa googleen jotain pelialaan liittyvää, sanotaan että vaikka casinobonus hakusanalla. Hänelle aukeaa hurja lista erilaisia yhtiöitä jotka ovat sitten suuntautuneet täysin pelialaan ja sen maailmaan. On todella mielenkiintoista nähdä näiden sivustojen erot. Kyseessä ei ole netticasino sivustot vaan näitä kutsutaan Affiliate sivustoiksi. Nämä kyseiset affiliate sivustot ovat huippu mielenkiintoisia juuri siitä syystä, että nämä toimivat ainoastaan suosittelijoina käytännössä sivustojen osalta. Heiltä saattaa myös irrota aivan mahtava casinobonus etu, jota voit käyttää kun teet esimmäisen talletuksen sivustolle. Tämä kyseinen casinobonus kantaa nimeä ensitalletusbonus. Näitä on tarjolla todella monelle eri pelisivustolle, ja näitä kannattaa myös lunastaa, sillä niiden avulla saat ylimääräistä pelirahaa aina peleihin. Ylimääräinen pelikassa ei ole koskaan pahitteeksi, eikö niin? Se on aina kotiin päin!