Henkilörekisteri

henkilörekisteri

Henkilörekisteri tarkoittaa käyttötarkoituksensa vuoksi yhteenkuuluvista merkinnöistä muodostuvaa henkilötietoja sisältävää tietojoukkoa, jota käsitellään osin tai kokonaan automaattosen tietojenkäsittelyn avulla tai joka on järjestetty kortistoksi, luetteloksi tai muualla näihin verrattavalla tavalla siten, että tiettyä henkilöä koskevat tiedot voidaan käyttää helposti ja kohtuuttomitta kustannuksitta.

Laissa henkilörekisterillä tarkoitetaan loogista, ei fyysistä reksiteriä. Looginen rekisteri tarkoittaa, että samaan henkilörekisteriin luetaan kuuluviksi kaikki ne tiedot, joita käytetään samassa käyttöyhteydessä riippumatta siitä, miten ja mihin ne on tallennettu. Looginen rekisterikäsite merkitsee myös sitä, että tietojenkäsittelyssä syntyviä lyhytaikaisia tiedostoja ja tallenteiden eri sukupolvia ei pidetä eri henkilärekistereinä silloin, kun ne ovat rekisterinpitäjän hallussa ja niitä käytetään myös rekisterille määriteltyihin käyttötarkoituksiin.

Miten tahansa ei henkilörekisteriä saa koota, vaan henkilörekisteriä säätelee henkilötietolaki ja henkilätietojen käsittelyä valvoo tietosuojavaltuutettu. Henkilötietolaki kieltää arkaluontoisten tietojen keräämisen. Tällaisia tietoja ovat muun muassa etninen alkuperä, poliittinen tai uskonnollinen vakausmus, terveydentila sekä seksuaalinen suuntautuminen. Tällaisia tietoja voidaan kuitenkin käsitellä, mikäli rekisteröity henkilö on antanut siihen nimenomaisen suostumuksensa taikka jos oikeudesta arkaluontoisten tietojen käsittelyyn on laissa nimenomaisesti säädetty..