Museoviraston tietopalvelut

museovirasto tietopalvelut

museovirasto tietopalvelut

Tietopalveluja on kaikenlaisia ja myös Museovirastolla onn olemassa oma Kokoelma-ja Tietopalvelu. Museoviraston tietopalvelu käsittää tietoja sekä ihmisistä että ilmiöistä, jopa tuhannen vuoden takaa. Onkin erittäin tärkeää että myös historiallisesti arvokkaat asiat tulee arkistoitua oikein ja huolella, niin että tulevilla sukupolvilla on myös mahdollisuus nauttia niistä.

Museoviraston tietopalvelu sisältää monta eri osa-aluetta, joihin kuuluvat esimerkiksi arkisto, esinekokoelmat, digitoidut aineistot, kuvakokoelmat, kirjasto ja tietojärjestelmät. Näistä kaikista yhdessä muodostuu tietojärjestelmä, joka pitää sisällään runsaan määrän Suomalaisten ja muun maailman historiaa, kulttuuria ja kuvia.

Kansalaisilla on oikeus päästä halutessaan tutkimaan ja etsimään tietoja kaiksita muista arkistoista, mutta argeologisten esinekokoelmien tutkimiseen tarvitaan käyttölupa.Monelle sukututkijalle Museoviraston arkistomateriaali onkin kultaa kalliimpi tiedon metsästyksen kannalta.

Aineisto jota Museovirasto arkistoi, käsittelee ja säilyttää on kulttuurihistoriallista kansallisomaisuutta, jonka säilyvyydestä pidetään nyky päivänä entistä paremmin huolto. Materiaalia kartutetaan jatkuvasti ja dokumentoidaan meistä niin arkipäivisiltä tuntuvat asiat, jotka satojen vuosien jälkeen ovat tärkeää tutkimusmateriaalia, josta selviää yhden aikakuden elämäntapa ja todellisuus tutkijoille.

Tietojärjestelmiäkin Museovirastolla on käytössään useita, joista kansalaiset voivat halutessaan etsiä tietoa. Sellaisia ovat esimerkiksi

  • Kulttuuriympäristön rekisteriportaali
  • Suomen Museot Online
  • Tapettitietokanta
  • Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuritýmpäristöt RKY

Tässä on vain osa lukuisista tietojärjestelmistä, lissä tietoa näistä saa Museoviraston omilta sivuilta!

Pelkästään Kuvakokoelmissa on arkistoituna yli 15 miljoonaa kuvaa, jotka vaihtelevat niin tekniikoittensa puolesta ja ikähaitari näillä kuvilla on niinkin laaja kuin 1500-2016. Kyseessä on siis mittaamattoman arvokas kattaus historiaa ja vieläpä sen kuviettua materiaalia.

Digitoiduissa aimeistossa on laaja-alaínen materiaali erilaista historiallista esineistöä, kuten tekstiilejä, leluja ja huonekaluja, vain joitakin mainitakseni. Asiasta kiinnostunut pääsee tutkailemaan näitä digitoituja esineitä tietokoneella Finna-sivustolla.