Uutiset

Tietopalvelun ensiaskeleet Suomessa

tieto

Suomessa tietopalveluseura aloitti toimintansa sodan jälkeen, tätä ennenkin oli toki kerätty tietoa, josta kirkonkirjat ovat hyvä säilynyt todiste. Sodan jälkeen alettiinkin kerätä eri tyypppistä tietoa, kuten yritysten tietoja, joka oli todella arvokasta tietoa tuotekehityksen ja tutkimuksen kannalta. Suomella painoivat tuolloin harteita todella suuret sotakorvaukset, joiden maksamiseen tarvittiinkin kaikki mahdollinen tieto teollisuudelle. Tietopalvelualalla toimi sen alkumetreillä kemistejä, diplomi-insinöörejä ja heidän yhteinen työnimikkeensä olikin dokumentalisti. Heidän tehtävänsä olikin etsiä ja dokumentoida tietoa, jota Suomen kasvava ja kovilla oleva teollisuus pystyisi käyttämään.

Tietopalveluseura oli todella kansainvälinen heti sen alkamisesta asti ja jo vuonna 1948 seura liittyi informaatioalan maailmanjärjestöön FID:iin (Fédération Internationale de Documentation), jonka tarkoituksena on edistää dokumentaation kehitystä, tutkimusta ja ammatillisiä intressejä. Tärkeä rooli kansainvälisessä toiminnassa on ja oli aiemmin myös vaikuttajuus, verkostoitumisen ohella. Seura on myös tehnyt omanlaistaan ja merkittävää historiaa, kun  se allekirjoitti 1990-luvulla ”Suomen informaatio-, tieto- ja viestintäalojen julkilausuman ensimmäisenä maailmassa, jossa he esittivät yhteistä strategiaa tietoaloille. Myöhemmin se liitettiin ns. Tokion julkilausumaan.

Ammattikoulutusta alalle alkoi saada seuran toimesta jo vuonna 1968 ja kurssin nimeksi valikoitui lyhyt ja ytimekäs Info-kurssi nimi. Myöhemmin informaatioala siirtyi opetettavaksi Teknilliseen korkeakouluun, jossa sen opetus jatkuu edelleen.

Seuralla on ollut oma lehti alusta asti ja tiedon ammattilaisina he ovatkin kokeneet tärkeäksi kyseisen asian. Tietopalveluseuran toiminta on perustunut historiansa aikana hyvin pitkälti työryhmien toimintaan, jotka ovat olleetki suhteellisen aktiivisia toiminnassaan ja omalta oslataan kehittäneet ja pitäneet toimintaa yllä jatkuvasti.

Harva meistä tulee ajatelleeksi, kuinka tärkeää tiedonkerääminen on. Se että meillä on käytettävissä kattava ja ajankohtainen arkisto tietoa esimerkiksi teollisuudesta ja muusta suomessa tapahtuvasta yritystoiminnasta, auttaa meitä myös suunnittelemaan ja kehittämään koko maan toimintaa. Ollaan siis yhdessä iloisia siitä että Suomessa tämäkin asia on hoidettu huolellisesti ja antaumuksella, niin että saamme kaikki nyt nauttia sen tuloksista.

Kaupparekisteri on myös tietopalvelua!

kaupparekisteriTietopalvelut kattavat melkeimpä kaiken yhteiskunnassa. Nyky yhteiskunnassa tiedon kerääminen, arkistointi ja jakaminen on todella tärkeässä osassa. Kaupparekisteri on yksi näistä monista tietopalvelu rekistereistä. Sen tehtävä on pitää rekisteriä suomessa toimivista yrityksistä. Tapa jolla yritykset listataan rekisteriin on Y-tunnus. Suomessa kaupparekisteriä on ylläpidetty jo vuodesta 1896 alkaen ja sen avulla voi esimerkiksi tarkistaa yrityksen tietoja, omistajuussuhteita ja sopimuskumppaneita. Rekisteriä päivitetään jatkuvasti Patentti-ja rekisterihallituksen toimesta ja kaikki tiedot ovatkin ajantasaisia ja luotettavia. Halutessaan kuka vain voi pyytää kaupparekisteristä esimerkiksi yritysten tilinpäätöksiä, kaupparekisteritietoja ja otteita. Yritysten omistajien tulee muistaa ilmoittaa kaupparekisteriin tapahtuneet muutokset yritystoiminnassa, kuten yrityksen lopettaminen, toimialan muutos ja ilmoitus uudesta
toimitusjohtajasta (jos sellainen on).PRH Kauppareisterissä pidetään kirjaa myös eri yritysten nimistä, eli sinne yrityksen nimen rekisteröityään, nimellä on valtakunnallinen suoja. Nykyisin rekisteriin muutosten ilmoittaminen käy helposti sähköisen Virre-tietopalvelun kautta. Virre on palvelu johon rekisteröidyttyään, asiakkaan on todella helppoa ja joustavaa, niin ilmoittaa muutoksista kuin myös etsiä erilaista tietoa kaupparekisteristä. Jotkut kaupparekisterin tiedoista saattavat olla maksullisia, kuten vaikkapa yhtiöiden yhtiöjärjestykset ja tilinpäätöstiedot. Yritys voi myös joutua poistetuksi kaupparekisteristä erinäisten syiden takia. Tälläisia syitä voivat olla esimerkiksi tilinpäätöstietojen ilmoittamatta jättäminen, vuosi sen jälkeen kun tilikausi on päättynyt. Yksi syy voi myös olla, jos yritys ei ole tehnyt kaupparekisteri imoituksia viimeisen 10 vuoden aikana ja näin oletetaan yrityksen toiminnan loppuneen. Tässä tapauksessa Patentti -ja rekisterihallitus on yhteydessä sekä verottajaan että elinkeinonharjoittajaan varmistaakseen tiedon. Tämän jälkeen PRH kuuluttaa rekisteristä poistamisen omassa kuulutustietopalvelussaan.

Tietopalvelut yrityksen toiminnan kehittämisessä

Tiedonkerääminen ja tietopalvelut toimivat nykyään entistä useammin palvelemassa markkinavoimia ja etsimässä heille tietoa jo olemassa olevista asiakkaista tai potentiaalisista uusista asiakasryhmistä. Tälläinen tiedonkerääminen on elintärkeää alati kovenevassa kilpailuyhteiskunnassa, jossa asiakkaista ja sidosryhmistä kilpailu on kovaa. Yritysten täytyy itse mahdollisimman pitkälle huolehtia siitä, että valinnanvaraa ollessa valtavasti, asiakas löytää juuri heidän firmansa. Tässä prosessissa auttaa tiedon kerääminen, jolloin yritykset voivat ja osaavat kohdentaa markkinointiaan erilaisille asiakasryhmille, sekä kartoittaa heidän ostokäyttäytymistään, pystyen näin tarjoamaan parempia ja henkilökohtaisempia kampanjoita, tarjouksia ja etuja. Tietopalvelujen tulisikin nykyisin olla oma erillinen osastonsa yritysten toiminnassa, samaan tapaan kuin esimerkiksi markkinoinnin, taloushallinnon tai henkilöstöhallinnon osastot toimivat erillisinä omina yksikköinään. Tietojenkeruun potentiaali on niin valtava, että osa siitä väistämättä hukataan jos vaikkapa markkinointi hoitaa sitä samalla omien töidensä ohella. Tämä on vakiintunut käytäntö ja toki näin saadaan kerättyä tietoa, mutta sitä ei hyödynnetä kokonaisvaltaisesti.

Yritysten on hyvä kuitenkin pitää mielessä että, suomessa tiedonkeruuta säätelee henkilötietolaki, jonka puitteissa tiettyjä poikkeuksia lukuunottamatta, täytyy toimia. Yleisin tapa kerätä tietoa asiakkaiden ostokäyttäytymisestä on varmaankin erilaiset kanta-asiakas järjestelmät. Näihin asiakkaan houkuttaa yleensä liittymään tarjoukset ja edut joita kanta-asiakkaalle luvataan. Yrityksen etu on kuitenkin tässä tapauksessa suurempi, vaikka se lahjoittaisikin upeita etuja asiakkaalleen. Tämän rekisterin avulla se voi tarkkailla asiakkaan ostokäyttäytymistä kellonajoista, tuotteisiin, kampanjoihin, perheen ikään- tai sosiaaliseen rakenteeseen sekä myös rahamäärään jonka asiakas tällä hetkellä, esimerkiksi kuukausittain on valmis käyttämään ostoksiiinsa. Tottakai tavoitteena on myös sitouttaa asiakas.

Nykyisin kanta-asiakaskortteja onkin joka toisella kaupalla ja niiden todellista hyötyä on kuluttajan todella vaikeaa lähteä arvioimaan. Media tosin on välillä tehnyt omia vertailujaan asiassa, mutta tutkimusten todenperäisyyteen ei ole varsinaisesti tieteellistä näyttöä.

Kuluttajien lompakot pullistelevat tätänykyä monenmoisia etukortteja, kanta-asiakaskortteja ja leimapasseja. Nykyinen suuntaus on kuitenkin viemässä näitä mobiiliin, jossa ne ovat helpommin mukana kulkevia ja jos mahdollista vieläkin paremmin ajankohtaisia etuja tarjoavia markkinointivälineitä. Usein kuulee kritiikkiä tästä tavasta kerätä kuin huomaamatta tietoa, mutta kenenkään en ole vielä kuullut kritisoivan edullisia hintoja, tai etuja joita tämänkaltainen toiminta asiakkaalle mahdollistaa.

Tietojenkäsittelyn koulutus – Tradenomi

Tietojenkäsittely on erityisesti Suomessa ollut suosittu opiskeluaine. Ammattikorkeakoulujen tietojenkäsittelyn koulutusohjelmasta valmistutaan tradenomiksi ja tarkemmalta nimeltään tutkinto on IT-tradenomi. Valmistuttuaan IT-tradenomi voi toimia yhdessä asiakasyritysten kanssa, kehittäen erilaisia tietojenkäsittelyjärjestelmiä parantaakseen yrityksen liiketoimintaa. Ammatissa työskennellään läheisesti ihmisten kanssa, vaikka tietojenkäsittely saattaakin kuulostaa ns. nörtin hommalta ja hieman antisosiaaliseltakin valinnalta. Tämä on kuitenkin silkkaa harhaluuloa, sillä tietojenkäsittely (toiselta nimeltään käpistely ammattilaisten keskuudessa) voi olla parhaimmillaan hyvinkin palkitsevaa!

tradenomi

Missä kaikkialla Suomessa sitten voi opiskella tietojenkäsittelyä? Alta voit lukea suurimmista kouluista, joista voi valmistua tietojenkäsittelyn tradenomiksi. Tarkemmat hakuohjeet voi löytää Opintopolku -sivuilta.

Haaga-Helian ammattikorkeakoulu

Haaga-Helia on pääkaupunkiseudulta löytyvä ammattikorkeakoulu, joka aloitti toimintansa vuonna 2007. Tietojenkäsittelyn opinnot suoritetaan Pasilan toimipisteessä, ja opinnot voi suorittaa joko päivätoteutuksena tai monimuotoisesti, joten opiskelu sujuu vaikkapa työnkin ohessa. Haaga-Heliassa on myös mahdollisuus suorittaa opinnot ns. FastTrack-ryhmässä jolloin esimerkiksi tradenomin tutkinnon voi suorittaa nopeutetussa aikataulussa eli jopa 2 tai 2,5 vuodessa. Sen lisäksi tutkinnosta voi tehdä suurenkin osan verkko-opintoina.

Opintojen aikana keskitytään laajalti myös liiketoimintaosaamiseen. Opiskelijat voivat keskittyä neljään eri profiiliin haluamallaan tavalla:

 • Digitaaliset palvelut
 • Ohjelmistotuotanto
 • ICT-infrastruktuurit
 • ICT- ja liiketoiminta

Oulun ammattikorkeakoulu

Jos satut asumaan hieman pohjoisemmassa Suomea, voi Oulun ammattikorkeakoulu olla sinulle parempi paikka opiskella. Oulun ammattikorkeakoulussa opiskelijat pääsevät tietojenkäsittelyn tradenomin koulutuksessa osaksi erilaisiin projekteihin, kuten suunnittelu- tai toteutusprojektit. Täällä voi myös erikoistua esimerkiksi pelikehitykseen tai suunnitella ja kehitellä omaa yritysideaansa.

Kuten Haaga-Heliassa, opintopisteitä kertyy täälläkin opintojen aikana 210 noin 3,5 vuoden aikana. Osa opinnoista tehdään englannin kielellä ja Oulun ammattikorkeakoulu tekee yhteistyötä ulkomaalaisten koulutuslaitosten kanssa, joten opiskelijoilla on mahdollisuus myös kansainväliseen opiskelijavaihtoon tai suorittaa esimerkiksi kaksoistutkinto Saksassa.

Laurea

Vantaalla sijaitseva Laurea -ammattikorkeakoulu tarjoaa myöskin mahdollisuuden opiskella tietojenkäsittelyä. Perustutkinnon lisäksi voi suorittaa täydentäviä opintoja yhteensä 60 opintopisteen verran ja opiskelijat voivat tutustua tarkemmin esimerkiksi web-sovellusten kehitykseen, tietoturvaan tai yritysjärjestelmiin.

 

 

 

Maistraattien tietopalvelut

Tiedon keräämistä toteuttaa monikin yksikkö ja taho, yksi näistä on Maistraattien ja Väestörekisterikeskuksen ylläpitämä lakisääteinen valtion väestötietojärjestelmä.  Tämä on sähköinen rekisteri joka sisältää tiedot kaikista suomessa asuvista suomalaisista sekä ulkomaalaisista. Rekisteriin kerätään tiedot myös rakennuksista, rakennushankkeista, huoneistoista sekä kiinteistöistä. Suomessa väestörekisterin tominta aloitti toimintansa jo niinkin aikaisin kuin 1530-luivulla. Väestötietojärjestelmän tietojen perusteella määräytyvät monet henkilön oikeudet ja velvollisuudet esimerkiksi asevelvollisuus, äänestäminen, sosiaaliturva tai vaikkapa eläkeasiat. Rekisterinpitäjä on velvollinen korjaamaan tietojen käsittelyn kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot ja estämään sellaisten tietojen leviämisen joka ei ole paikkaansapitävää. Rekisterin on tarkoitus olla oikeellinen ja ajantasainen jatkuvasti, ilman mitään poikkeusta!

Jokaisella on oikeus tarkistaa tietonsa maistraatista ja myös kieltää niiden luovutus. Rekistereistä tehdään erilaisia otantoja joilla pystytään hahmottamaan väestön sekä rakennusten pohjalta erilasia kohdederymiä, esimerkiksi, markkinointia, suunnittelua ja tutkimusta ajatellen. Väestötietorekisteristä on mahdollista saada tietoja sekä kansalaisen itsensä taikka viranomaisen joka niitä tarvitsee.

Tietojen keräämisen lisääntyminen yhteiskunnassa on lisännyt paljon myös negatiivistä palautetta ns. isoveli valvoo sysyteemistä, missä valtiovalta ja eri tahot tallettavat kaiken tiedon kansalaisistaan. Kuitenkaan esimerkiski maistraattien väestötietojärjestelmä ei kuulu tähän kategoriaan ja sillä on pitkä historia suomessa. Tämä rekisteri  myös antaa kansalaisille varmuuden että hänellä on oikeus esimerkiksi äänestää vaaleissa ja vaikuttaa asioihin. Maistraattien tietopalvelu järjestelmä kattaa koko ihmisen elinkaaren syntymästä kuolemaan ja pyrkien keräämään sellaista tietoa kansalaisesta joka olisi tärkeää hänelle ja helposti myös saatavilla. Maistraatit pitävät myös huolta siitä että rekisterit ovat ajantasaisia ja oikeellisia. Jo jonkin aikaa toiminnassa ollut sähköinen palvelu tuo kansalaisille joustavuutta, helppoutta ja nopeutta asiointiin. Näin henkilön on entistä helpompi tarkistaa esimerkiksi omat tietonsa rekisteristä ja ottaa yhteyttä virkailijoihin tätä kautta.

Väestötietojärjestelmään rekisteröidään esimerkiksi:

 • lapsen syntymä ja nimet
 • ulkomaalaiset
 • nimenmuutokset
 • siviilisäädyn muutokset
 • osoitteen muutokset
 • kuolintiedot
 • muut henkilötietomuutokset

 

Ohjelmointi

Nykyään sanalla “tieto” on monta merkitystä, ja se ei ole enää mitenkään yksiselitteistä, miten tieto määritellään. Yksi tiedonvälitysmenetelmistä on ohjelmointi. Koodi- eli ohjelmointikielillä voidaan tehdä sekä verkkosivuja, että itse ohjelmia. Harva ihmisistä tänä päivänä tietää, mitä kaikkea nettisivujen, ja tietokoneohjelmien takana piileekään. Kaikki tieto, mitä netissä on, ja mitä nettisivuilla lukee, on kirjoitettu erityisellä koodikielellä. Ohjelmointikielistä tunnetuimpia esimerkkejä ovat Java ja HTML.

Miksi ohjelmointi on tärkeä taito?

Moni varmaankin miettii, mihin ohjelmointia ja näiden erityisten koodikielten osaamista tarvitaan. Nykyään oikeastaan on olemassa erinäisiä sovelluksia, ja ohjelmia, joiden avulla koodien osaaminen ei ole mitenkään välttämätöntä, mutta arvaatko, miten nämäkin ohjelmat on rakennettu? Koodilla tietysti! Karkeasti sanottuna HTML sisältää koodia, joka muokkaa www-sivun sisältöä, ja ulkoasua, kun taas Javaa käytetään joko itsenäisten, tai verkossa toimivien sovellusten ohjelmointiin.

Ohjelmoinnin opiskelu

Ohjelmointia pidetään jo niin tärkeänä tietona, että sitä opetetaan alakoulusta alkaen. Tänä vuonna, 2016 ohjelmointi on tulossa myös viralliseen opetussuunnitelmaan mukaan. Emme voi muuta kuin miettiä, miksi se ei ole ollut opetusaineena jo aiemmin. Ohjelmointi on tarkoitus ottaa oppiaineeksi kaikille luokille ensimmäisestä alkaen. Alakoulussa opiskellaan vain muutamilla komennoilla liikkumista ja yksinkertaisia, yksittäisiä koodeja. Yläasteella opetuksen pääpaino siirtyy itse koodikieleen, ja tavoitteena on, että opitaan, mistä koodaamisessa on kyse, ja osataan tulkita koodia. Yliopistossa ohjelmointia on voinut opiskella jo pitkään. Tietojenkäsittelytiede on aine, joka perustuu lähes tulkoon pelkästään ohjelmointiin, ja koodauksen saloihin korkeakoulutasolla.

Internet ja hakukoneiden kehitys

Jokainen on varmasti joskus miettinyt, miten olisikaan mahdollista etsiä tietoa jostain itselle täysin tuntemattomasta asiasta, jos ei olisi nettiä, ja hakukoneita. Hakukoneet ovat nykyään miltei jokaisella ihmisellä pävittäisessä käytössä, ja niiden avulla internetistä haetaan tietoa mitä ihmeellisimmistä asioista. Tärkein internetissä toimivista hakukoneista on ehdottomasti Google. Sitä käyttävät melkein kaikki netissä tietoa etsivistä. Muita suuria hakukoneita ovat esimerkiksi Yahoo, ja Bing. Googlen tavoin nekään eivät ole enää pelkästään hakukoneita, vaikka se onkin niiden pääasiallinen tarkoitus. Googlella on jo oma sähköposti, tallennusjärjestelmä Google Drive, Googlen kuvapalvelu, selain, ja jopa oma käyttöjärjestelmä, jota käytetään Chromebookeissa.

google

Google ei ole oikeastaan ollut kauaa olemassa, niin kuin ei ole ollut myöskään rajaton internet-yhteys. Google aloitti toimintansa loppuvuodesta 1997, ja lanseerasi Googlen hakukoneen vuonna 1998, eli vasta vajaa 20 vuotta sitten. Laajakaistayhteys oli internetin, ja sitä myötä tiedonhaun, ja sen menetelmien, kehityksessä merkittävin yksittäinen asia. Laajakaistayhteydet nopeuttivat internet-selaamista todella paljon, ja ne toivat nettiin kiinteän hinnan, joten enää jokainen minuutti netissä ei maksanut erikseen. Se tarkoitti, että internetiä alettiin käyttää myös kaikkeen ei-niin-tarpeelliseen, kuten viihtymiseen. Muistatko vielä niitä aikoja, kun internetiä oli mahdollista käyttää ainoastaan modeemin kautta, joka oli yhdistettynä lankapuhelinverkkoon. Internet on tullut pitkän matkan, lyhyessä ajassa. Saamme tulevien vuosien kuluessa nähdä, kuinka se kehittyy yhä enemmän. Muutokset tulevaisuudessa tulevat tosin mitä luultavimmin olemaan vähemmän näkyviä, kuin 2000-luvun alun muutokset, jotka mullistivat koko tiedonhaun.

Pelisivustojen tietosuojakäytännöt

Internetistä on tullut vuosien saatossa merkittävä osa yhteiskuntaa ja se on samalla vaikuttanut suuresti myös tiedonhankintaan ja tiedon säilyttämiseen. Moni suomalainenkin viettää aikaa netissä ja joko tiedostaen tai huomaamattaan vaihtaa tietoa sivustojen kanssa puolin ja toisin. Omaa sydäntäni lähellä ovat netticasinot, ja tässä eräänä päivänä uudelle casinolle rekisteröityessäni kävi mielessäni netin pelisivustojen tiedonsuojaamiseen liittyvät käytännöt.

Netticasinot ja pelaajien henkilötiedot

Kun netin pelisivustoille tai kasinoille liitytään, pelaajien tulee yleensä antaa omat tietonsa rekisteröitymisen yhteydessä; esimerkiksi koko nimi, osoite ja syntymäaika. Sen lisäksi pelaaja saattaa käyttää pankkitietojaan sekä luotto- tai pankkikortin tietoja talletuksia tehdessään. Asiassa ei sinänsä ole mitään uutta, onhan netissä ostaminen hyvin yleistä tätä nykyä eBayn ja Amazonin ansiosta. Silloin tällöin tulee kuitenkin vastaan nettikasinoita, jotka eivät vaikuta luotettavilta, joten ymmärrettävästi herää kysymys näiden pelisivustojen turvallisuudesta ja olisikin kiinnostavaa tietää, mihin pelaajien tietoja käytetään ja miten niitä säilytetään.

Kuten casino-neuvoja antava sivusto casinopelaajat-opas.com tietää kertoa, kaikki luotettavat kasinosivustot toimivat tunnettuja henkilötietojen suojaamiseen tarkoitettuja säädöksiä noudattaen. Itse pelaan Optibet -pelisivustolla, sillä tällä kasinolla on mahdollista pelata casinopelejä sekä lyödä vetoa urheilulajeista. Heillä on myös paras tietosuojakäytäntö, jonka olen kuunaan netin pelisivustoilla nähnyt! Tärkeintä mielestäni henkilötietojen suojaamisessa on se, ettei tietoja luovuteta muille osapuolille. Jotkut tahot tekevät näin esimerkiksi markkinointitarkoituksissa, mutta omasta mielestäni on tärkeää, että pelaaja saa itse päättää siitä, saako hän vaikkapa mainoksia muilta tahoilta kuin mihin hän on itse rekisteröitynyt. Omalla suosikkisivustollani pelaajilla on aina oikeus nähdä kaikki henkilötiedot omalla pelitililläni, jotka olen heille luovuttanut.

Henkilötietojen turvaaminen

Yksi huolenaihe, josta olen usein kuullut online casinoilla pelaavien ystävieni suusta, on henkilöllisyystodistuksen lähettäminen sivustoille netin kautta. Ihmisiä pelotellaan usein tarinoilla, joiden mukaan liitteiden kaappaaminen ja väärinkäyttäminen olisi hyvin yleistä. On kuitenkin pakko tähän väliin sanoa, että ainakaan suomalaisilla kasinoilla ei tällaista ole ikinä tullut vastaan.  Monet sivustot vaativat kotiutuksia tehdessä pelaajalta kopion hänen henkilöllisyystodistuksestaan, kuten passista tai ajokortista. Tämä on hyvin yleinen käytäntö, sillä pelisivusto haluaa tarkistaa, että voitot menevät oikealle henkilölle. Henkilötietojen lähettäminen kasinolle tapahtuu yleensä suoraan pelaajan oman pelitilin kautta, joka on ensinnäkin suojattu salasanalla. Pelaaja voi ladata asiakirjan kasinolle ja siirron aikana ulkopuolisten tahojen on lähes mahdotonta päästä käsiksi tiedostoihin. Tämän jälkeen pelisivusto voi tarkistaa pelaajan tiedot, mutta henkilöllisyystodistuksen kopiota ei käytetä mihinkään muuhun.

Jos kyseessä on tunnettu casino, voi melkeinpä olla varma, että tiedonhallinta on suojattua ja pelaajien tietoja käsitellään erittäin luottamuksellisesti. Kuten sanottua, suomalaiset nettikasinot ovat yleisesti ottaen luotettavia, mutta on hyvä muistaa, että kaikki sivustot eivät välttämättä ole yhtä hyviä kuin kotimaiset. Luotettavan sivuston tunnistaa ensinnäkin hyvätasoisesta ulkoasusta sekä siitä, että pelipaikka on avoin säädöksistä, joita se käyttää. Vaikka casinoiden käyttöehdot tuntuvat kuivalta luettavalta, on niihin kuitenkin hyvä tutustua, ettei tule yllätyksiä myöhemmin. Moni pelaaja esimerkiksi yllättyy siitä, että henkilöllisyystodistusta vaaditaan pelaajan identiteetin varmistamiseksi, ja joskus käytäntö herättää närääkin. Tietenkin yksityishenkilöt katsovat asiaa omalta kantiltaan, mutta kaikki osapuolet haluavat turvata selustansa kun tietoa ja varsinkin rahaa siirretään internetin kautta.

Tässä siis vähän yleistä tietoa netin pelisivustojen tiedon hallinnasta ja yksityisten tietojen säilyttämisestä. Oma vinkkini on se, että kannattaa valita pelipaikakseen tunnettu ja pitkään toiminut casino, sillä pelisivustot eivät pitkään pysy pystyssä jos ne eivät toimi rehellisesti!

 

Jokaiselle urheilulajille oma tietopalveluseura?

Mitä hyvää suomelle tapahtuisikaan, jos suomeen perustettaisiin jokaiselle kulttuurin lajille, oma tietopalveluseura? Tästä olisi eritoten hyötyä urheilun saralla, sillä tälläistä ajatusmallia ei vielä missään päin maailmaa ole. Suomalainen tietopalveluseura on vanhoja perinteitä kunnioittava järjestö, mutta tästä olisikin jo aika jalostaa hieman modernimpi versio, jokapäiväiseen käyttöömme.

Kalervo Kummolan valtakausi jääkiekkoliiton päätehtävissä alkaa vääjäämättä lähestymään loppuaan, joten uutta verta on saatava kentälle, niin pian kuin mahdollista. Mistä tälläistä projektia sitten kannattaisi lähteä oikein rakentamaan? Ihan ensin tarvitsemme juniorityöhön varoja, sekä kunnon kouluttautumisen valmentajille. Nuoret juniorimme eivät kasva NHL pelejä katsellessa, tai oman kotikylän pelejä pelaamalla. Heillä tulee olla raudanlujia ammattilaisia kasvattamassa, sekä valmentamassa. Tämä kriittinen kehitysvaihe joka kaikille teini-iässä tulee, on erittäin tärkeää urheilu-uran kannalta. Mikäli tämä vaihe ikäänkuin hypätään yli, ei jäljelle jää paljoakaan käytettäväksi sitten aikuistumisen kynnyksellä.

Hyvällä valmennuksella siis autetaan potentiaalisten jääkiekkolupausten siirtyminen askeleen ylöspäin, kriittisen vaiheen aikoina. Tämä ei ole siis mitään salaisuutta, että nuorilla pelaajilla tulee tietyssä kohtaa kehityspiikki, mikäli se hyödynnetään oikein. Monen lupaavan urheilijan ura onkin päättynyt siihen, että juuri tässä kehitysvaiheen parhaimmassa kohdassa on luovutettu, tai lopetettu lajin harrastaminen. Myös harjoittelu on saattanut vähentyä, sekä muut asiat kiinnostaa. Tämä on tietysti aivan luonnollista, mutta tässä iässä teini kaipaisi juuri kannustusta ja tsemppiä päätöksentekoon. Nuoret aikuisen alut eivät välttämättä vielä ole 100% varma omista päätöksistään, joten valmentajien, sekä vanhempien tehtävänä on tässä tapauksessa tukea näitä päätöksiä.

Näin näkisimme, että esimerkiksi suomalaisen jääkiekon osaamiseen saataisiin rakennettua tietynlainen pohja, uuden pohjan päälle. Mikäli sitten mietitään ihan ammattilaistasolla, pitäisi ehdottomasti aloittaa uudelleenrakentaminen tuomarikoulutuksesta, sekä työskentelystä. Tällähän hetkellä smliigassa ei ole ammattituomareita, joka on mielestäni naurettavaa. Sarja on täynnä ammattilaisia, joista jotkut tienaavat satoja tuhansia euroja kaudessa. Kuitenkaan tuomareille tästä ei voida maksaa kunnon palkkaa? Ei tarvitse ihmetellä miksi mediassa parjataan tuomareiden työskentelyä, tai kentällä tapahtuvia päätöksiä. Suomalainen jääkiekko tarvitsee vaikutteita maailman parhaasta sarjasta, NHL:stä. Tietysti on osa asioista mitä ei voida matkia, mutta suurin osa on kuitenkin hyviä asioita, mitkä olisi sovellettavissa suomalaiseen kiekkoliigaankin. Esimerkiksi tuomaritoiminta, kuten tässä olemme puhuneet. NHL:stä lisätietoa löydät helposti heidän omilta nettisivuiltaan, osoitteesta: www.nhl.com

NHL:n puolella tuomarit ovat todella kovia ammattilaisia, jotka tekevät hyvää tiliä viheltämällä NHL otteluita. Heitä myös arvostetaan täysin erilailla, kuin esimerkiksi suomalaisia tuomareita. Arvostus on silmiinpistävää, mikäli esimerkiksi katsot joskus youtubesta ”mic’d up” jaksoja, missä pelaajilla, sekä tuomareilla on pelin ajaksi kiinnitetty mikrofonit.

Suomalaiseen tuomarikulttuuriin kuuluu se, että tullaan vähän niin kuin ”tuosta vaan” viheltämään joku tiistai-illan SaiPa-Pelicans peli. Ei ole ihme, että myös katsoja, sekä yleisömäärät ovat laskemaan päin, kun hommia ei osata tehdä oikein.

Mikäli sinua kiinnostaa suomalaisen urheilun parissa työskenteleminen, sekä eritoten jääkiekon, otathan meihin välittömästi yhteyttä. Voit jättää sähköpostiosoitteesi tuohon alla olevaan kenttään, josta sitten sen helposti saamme poimittua. Vastaamme sinulle yleensä n. 1-2 viikon kuluessa. Mikäli meistä ei kuulu pitkään aikaa mitään, ei kannata huolestua, sillä toimistollemme tulvii läjäpäin palautetta yleensä.

Mikäli tämä artikkeli putosi sinulle kuin kiekko jäähän, olet etsimämme henkilö! Raudanlujia ammattilaisia on aina hieno saada tiimiin, toivottavasti tämän kautta sellainen löydetään ja jos ei löydetä, niin sitten koulitaan! Ihan niin kuin tuomareistakin saisi suomessa koulittua ammattilaisia.

Hyvää syksyn jatkoa!

Tieto lisää tuskaa?

Tieto lisää tuskaa? Ei toki, emme jaksa tähän uskoa. Tieto on voimaa. Mitä enemmän tiedät ympärilläsi tapahtuvista asioista, sen helpompi on sinun mukautua jokapäiväisiin haasteisiin. Suomessakin perustettu tietopalveluseura laitettiin alunperin sodan jälkimainingeissa pystyyn, sillä suomen teollisuus tarvitsi vankkumatonta osaamista, ulkomailta. Onkin todettu, että seuran pystyyn laittaminen oli yksi parhaista sodan jälkeisistä tapahtumista.

Suomeen on lähivuosina, tai oikeastaan vuosikymmeninä valunut todella arvokasta tietoa, esimerkiksi teollisuudesta. Suomesta löytyy usean alan huippuosaajia, ja tämä on osaltaan juuri sen vuoksi, että suomeen on alunperin uskallettu tuoda uutta tieto/taitoa. Suomen koulutusjärjestelmä on myös erinomainen ja kestää vertailun mihin muuhun koulutusjärjestelmään tahansa. Suomihan on useasti valittu maailman parhaiden maiden joukkoon, valtion hyvinvoinnin, sekä esimerkiksi koulutuksen vuoksi. Suomessa saatava koulutus kasvattaa joka vuosi tuhansia ulkomaille lähteviä asiantuntijoita, jotka tietysti tuovat tuota tietoaan sitten takaisin päin, pitkässä juoksussa. Onkin siis lähes nerokkaan hyvä idea, lähettää yhä enemmän asiantuntijoita suomesta POIS. Saattaa kuulostaa hassulta, mutta pitkässä juoksussa tämä tuo lisää tietoa, sekä taitoa omaan teollisuuteemme.

Yksi merkittäviä tekijöitä suomalaisessa vientiteollisuudessa on tietysti ollut kännykkävalmistajamme Nokia. Nyt tietysti Microsoftin omistuksessa oleva yhtiö, oli yksi maailman suurimpia yhdessä vaiheessa. Alamäki on ollut kuitenkin viimevuosina hurjaa, joten tätä on tietysti ollut hieman kurja katsoa vierestä. Nokian loistovuosina TJ:nähän toimi Jorma Ollila, joka kieltämättä teki kännykkäbisneksestä täysin oman näköisensä! Ollila teki useamman vuoden hyvää työtä Nokian johtoportaassa, sekä oli merkittävä tekijä tuotteen menestymisen kannalta. Kuten mainitsimme, on surullista nähdä että Nokia ei käytännössä ole enään suomalaisten käsissä, mutta voimme vain toivoa parasta, että Nokian kännykät eivät markkinoilta katoa! Todella vahvoja haastajia ovat tietysti Apple, sekä Samsung.

Apple ja Samsung onkin tällä hetkellä melkoisen selvässä johtoasemassa, kun puhutaan kännyköistä, sekä älypuhelimista. Nokiaa ei voida yrittämisen puutteesta syyttää, sillä he ovat kokeilleet lähes kaikkia. Esimerkiksi 20€ puhelimia, joilla pääsee nettiin jne. Toistaiseksi kokeilut eivät ole onnistuneet, ja Samsung & Apple porskuttavat brändiensä kanssa vahvasti eteenpäin, samalla kun Nokia ottaa huojuvia askeleita kuilun reunalla. Yks asia mikä minua kylläkin ärsyttää Applen puhelimissa. Näytöt ovat liian pieniä, joten esimerkiksi pelaaminen, tai selaaminen vaikeutuu. Katsoin tuossa eilen itselleni talletusbonuksen netticasinolle, jonka jälkeen ryhdyin testaamaan puhelimeni kanssa pelaamista. Uusi iPhone 6 ei valitettavasti pystynyt kovin nautinnollista pelikokemusta minulle tuomaan.  Koitin myös pelata Nokian Lumia puhelimella, jolla pelaaminen olikin huomattavasti helpompaa.

On kuitenkin se ja sama, kummalla puhelimella pelaat, sillä molemmissa on monia muitakin hyviä, sekä huonoja puolia. En ala niitä tässä kertaamaan, sillä uskon että se ei ole tarpeellista. Esimerkiksi youtubesta löydät tuhansia erilaisia arvosteluvideoita, jossa vertaillaan eri puhelimia. Koska nämä puhelimet maksavat useamman satasen, suosittelen että katsot tarkkaan näitä videoita, ennen kuin teet ostopäätöksen. Vai haluasitko maksaa 800€ puhelimesta, josta et välttämättä tykkää? Vaikka Apple brändinä ei itseäni houkuttele, on myönnettävä että he osaavat tehdä puhelimia. Oma iPhone 5 on ollut jo yli vuoden kovassa käytössä, eikä hajoamisen tai hyytymisen merkkejä ole näkyvissä. Puhelin on erinomainen, sekä toiminnallisuudeltaan, että visuaaliselta puoleltaan. Kaikkea pitää kokeilla kerra, paitsi kansantanhuja ja siskoaan, näinhän se vanha sananlasku menee! Onnea puhelimen metsästykseen, toivottavasti lykästää!