Rekisterit ja tietokannat

Image result for rekisteri tilasto

Suomessa on käytössä lukuisia erilaisia rekistereitä ja tietokantoja, joista selviää lukematon määrä asioita ja tietoja. Monet rekistereistä ovat ilmaisia käyttää. Useat tietokannat ovat myös helposti kuluttajan saatavilla netissä, joten tiedon saaminen on helppoa ja vaivatonta.

 

Poikkeuksiakin on, sillä Suomen Valtio on viimevuosina myynyt muutamia erittäin oleellisia rekistereitään yksityisille yrityksille, joten ne eivät enää toimi maksuttomuus periaatteen alaisuudessa. Tämänkaltainen kehitys ei olekkaan toivottavaa, sillä se estää läpinäkyvyyden vaikeutumista yhteiskunnan rekistereissä ja rakenteissa.

Rekisterit sisältävät tietoja laidasta laitaan, kuten alla mainitut esimerkit osoittavat.

  • KKO ja KHO ennakkoratkaisut
  • Hkin yliopiston kirjaston tietoratkaisut
  • Elokuvatietopankki
  • Sankarivainajat
  • Kansanedustajien täysistuntopuheet
  • Sisäpiiriläisten osakkeet

Rekisterit ovatkin suuri voimavara tutkimustyötä tekeville, joten niiden päällä oleva negatiivinen leima on usein liioiteltu. Hyvin usein erilaiset rekisterit nähdään vain ja ainoastaan jonkinlaisen poliisivaltion ilmentymänä, eikä osata ajatella  kuinka paljon ne todellisuudessa hyödyttävät sekä yksityistä kansalaista, kuin myös koko yhteiskuntaa.

Valitettavasti rahoituksen saaminen rekisteritutkimukseen ei aina ole ollut niin helppoa ja osittain sitä ylläpidetäänkin vapaaehtoisvoimin.

Rekisteritutkimuksen tavoitteena onkin se, että joku kaunis päivä kaikki Suomen rekisterit olisivat siirrettyinä uuteen infrastruktuuriin. Tämä valmisteilla oleva infrastruktuuri on Tilastokeskuksen ja Kansallisarkiston yhteinen projekti, jonka valmistumista on viivästyttänyt juurikin rahoituksen saamisen vaikeus.

Eräs uuden infrastruktuurin suuria missioita onkin, että rekistereiden käytettävyys, saatavuus ja maksuttomuus säilyisi aiemmalla tasolla. Tämä takaa demokraattisen ja tiedonkulultaan vapaan yhteiskunnan säilymisen.