Tietojenluovutuskielto

no-mail

Jokaisella on oikeus kieltää henkilö- ja osoitetietojensa luovutus väestötietojärjestelmästä yksityissektorin käyttöön. Väestörekisterikeskus ylläpitää Suomessa väestotietojärjestelmää. Sinne lisätään kaikkien suomalaisten tiedot. Syntymäpaikka, asuinkunta, kotiosoite, ammatti, puoliso, lapset ja niin edelleen. Monet tahot tahtovat saada käsiinsä nämä tiedot: ystävät etsimässä kadonneita kavereitaan, toimittajat, kaupat, lehtimyyjät ja sukututkijat.

Voit salata omat henkilötietosi jos haluat, sillä se ei ole vain julkkisten etuoikeus Suomessa. Kategorioita on kuusi, joista voi valita yhden tai useamman: suoramarkkinakielto, yhteystietojen luovutuskielto, asiakasrekisterin päivityskielto, henkilömatrikkelikielto, sukututkimustieto ja turvakielto. Vaikka kieltäisitkin suoramarkkinoinnin, yhteystietojen luovutuksen, asiakasrekisterin päivittämisen, henkilömatrikkelit ja sukututkimustiedot niin viranomaiset pääsevät edelleen näkemään tietojasi.

no-mail

Kiellot ja niiden vaikutukset

Turvakielto koskee pääsääntöisesti myös viranomaisia. Tosin erittäin pätevällä syyllä kiellon voi murtaa. Turvakieltoa ei saa kuka tahansa, vaan henkilön terveys on oltava uhattuna, että turvakiellon voi asettaa. Turvakiellossa edes sairaalat eivät näe henkilön tietoja, joten on hyvä muistaa, että elämä vaikeutuu mahdollisesti. Maistraatti voi pyytää turvakiellon hakijalta perusteltya pyyntöä tai ainakin käyntiä virastossa. Kielto on voimassa ensimmäisellä kerralla enimmillään viisi vuotta ja sitä voidaan jatkaa kaksi vuotta kerrallaan.

Suoramarkkinointikielto kannattaa tehdä, jos ei toivo puheluita lehtimyyjiltä ja muilta. Puhelinsoiton tai kirjeen avulla toteutettu suoramarkkinointikielto on sallittua, ellei sitä erikseen kiellä. Suurin osa markkinoinnista perustuu kielto-oikeuteen eli niin sanottuun opt-out -periaatteeseen. Esimerkiksi asiakkaan tietoja saa käyttää suoramarkkinointiin ellei hän ole sitä kieltänyt erikseen. Sähköiseen suoramarkkinointiin pitää pääsääntöisesti olla lupa vastaanottajalta. Markkinointi tekstiviestien tai sähköpostien välityksellä tarvitsee luvan niiden vastaanottajalta.

Kun kiellät yhteystietojesi luovuttamisen, Väestörekisterikeskus ei luovuta niitä Osoitepalveluissa tai muissa vastaavissa osoite- ja yhteystietopalveluissa, jotka hyödyntävä Väestörekisterikeskuksen järjestelmää.

Asiakasrekisteritietojen luovutuskielto varmistaa, ettei tietojasi luovuteta yrityksille jotka päivittävät tietojaan Väestörekisterikeskuksen tietojen perusteella. Esimerkiksi useat lehtitalot käyttävät sen järjestelmää. Myöskään osoitteen muuttuessa osoitetiedot eivät päivity ajantasalle. Muuttunut osoite on ilmoitettava kaikille, paitsi pankeille, vakuutusyhtiöille, Veikkaus Oy:lle, RAY:lle ja Fintoto Oy:lle joille tiedot voidaan luovuttaa lain määräämästi kielloista huolimatta.

Henkilömartikkelikielto estää, ettei tietoja luovutetaa esimerkiksi oppilaitosten entisistä oppilaista tai tietyn tutkinnon suorittaneista tehtävää martikkelia varten.

Sukututkimuskielto ei luovuta tietojasi sukututkijoille.

Omat henkilötietonsa voi salata Väestörekisterikeskuksen kotisivuille Palvelut kansalaisille -kohdassa. Aukeaa uusi sivu, jossa voit tarkastaa tietosi. Kannattaa tarkistaa ja ilmoittaa haluamistaan tietojenluovutuskielloista.