Tilastokeskus

tilastokeskus kalasatama

Eräänlainen tietopalvelu on Tilastokeskus, joka on Suomen valtion virasto. Sen tarkoituksena on toimia tietopalveluna ja tarjota tilastoja ja tilastotieteen asiantuntemusta erilaisiin yhteiskunnan tarpeisiin. Tilastokeskus on yksi Suomen neljästä tilastoviranomaisesta. Tilastokeskus tukee demokraattista ja tietoon perustuvaa päätöksentekoa sekä tutkimusta. Se tuottaa yhteiskuntaoloja kuvaavia luotettavia tilastoja, selvityksiä ja aineistoja. Se kehittää valtion tilastointia yhteistyössä muiden valtion viranomaisten kanssa. Suomessa on neljä tilastoviranomaista. Niillä on oikeus kerätä tietoja tilastotarkoituksiin laissa säädetyn tiedonantovelvollisuuden perusteella. Tilastokeskuksen lisäksi muut tilastoviranomaiset ovat Luonnonvarakeskus eli Luke, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos eli THL ja Tulli.

Tilastokeskus on valtionvarainministeriön hallinnoima ja alainen virasto. Henkilöstömäärä lähentelee siellä 1000 työntekijää. Toimitilat Tilastokeskuksella on Helsingin Kalasatamassa. Pääjohtajana laitoksella toimii vuoden 2012 toukokuusta agronomi Marjo Bruun. Tilastokeskuksen toimitilojen yhteydessä on myös Tilastokirjasto.

Historiaa

Tilastokeskuksen juuret juontuvat 1700-luvun puoliväliin, sillä vuonna 1748 perustettiin Ruotsin taulustolaitos, ja jo seuraavana vuonna laadittiin Suomen aivan ensimmäinen väestötilasto. Väestötilasto on maailman vanhin yhtäjaksoisesti ilmestynyt tilasto. Suomen ikioma tilastohallinto käynnistyi 4. lokakuuta 1865, joka toimi silloin väliaikaisena tilastollisena toimistona. Vakinaiseksi se muutettiin 28. keskuuta 1870 annetulla asetuksella ja nimeksi tuli Tilastollinen toimisto. Vuonna 1888 organisaation nimeksi tuli Tilastollinen päätoimisto. Viraston alkuaikoina sen tärkein tehtävä oli koota vuosittain Suomen virallinen tilasto, mutta se määrättiin jälkikäteen laatimaan ja julkaisemaan myös määräyksestä muita aiheita koskevia tilastollisia katsauksia. Merkittävä merkkipaalu oli myös vuodesta 1879 ilmestynyt Suomen tilastollinen vuosikirja, joka kokoaa merkittävimpiä vuositilastoja samojen kansien väliin. Vuoden 1928 aikana annettiin laki ja asetus tilastollisesta päätoimistosta. Tilastollisesta päätoimistosta tuli tuolloin valtioneuvoston kanslian alainen. Vuonna 1954 annetun asetuksen myötä päätoimisto siirtyi valtionvarainministeriön alaisuuteen. Vasta vuonna 1971 maaliskuussa Tilastollisen päätoimiston tilalle perustettiin nykyinen Tilastokeskus ja vuoteen 1992 saakka sen alaisuudessa toimi tilastoneuvosto.

Muita tietokantoja

Tilastokeskuksen verrkosivuilta löytyy ilmaiseksi muunmuassa StatFin-tietokanta, Suomi lukuina ja Kansainvälistä tilastotietoa. Sen lisäksi virastolla on erilaisia maksullisia tilastoteitokantoja. Kysy tietopalvelusta -palvelusta annetaan yksittäisiä tilastotietoja koti- ja ulkomaisista lähteistä. Kansalliskirjaston Doria -palveluun on skannattu historiallisia tilastojulkaisuja. Lisäksi Tilastokeskus tekee yhteistyönä valtioneuvoston kanslian kanssa Findikaattori -verkkopalvelua, jossa on noin 100 yhteiskunnan kehitystä kuvaavaa indikaattoria.