Maistraattien tietopalvelut

isoveli

Tiedon keräämistä toteuttaa monikin yksikkö ja taho, yksi näistä on Maistraattien ja Väestörekisterikeskuksen ylläpitämä lakisääteinen valtion väestötietojärjestelmä.  Tämä on sähköinen rekisteri joka sisältää tiedot kaikista suomessa asuvista suomalaisista sekä ulkomaalaisista. Rekisteriin kerätään tiedot myös rakennuksista, rakennushankkeista, huoneistoista sekä kiinteistöistä. Suomessa väestörekisterin tominta aloitti toimintansa jo niinkin aikaisin kuin 1530-luivulla. Väestötietojärjestelmän tietojen perusteella määräytyvät monet henkilön oikeudet ja velvollisuudet esimerkiksi asevelvollisuus, äänestäminen, sosiaaliturva tai vaikkapa eläkeasiat. Rekisterinpitäjä on velvollinen korjaamaan tietojen käsittelyn kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot ja estämään sellaisten tietojen leviämisen joka ei ole paikkaansapitävää. Rekisterin on tarkoitus olla oikeellinen ja ajantasainen jatkuvasti, ilman mitään poikkeusta!

Jokaisella on oikeus tarkistaa tietonsa maistraatista ja myös kieltää niiden luovutus. Rekistereistä tehdään erilaisia otantoja joilla pystytään hahmottamaan väestön sekä rakennusten pohjalta erilasia kohdederymiä, esimerkiksi, markkinointia, suunnittelua ja tutkimusta ajatellen. Väestötietorekisteristä on mahdollista saada tietoja sekä kansalaisen itsensä taikka viranomaisen joka niitä tarvitsee.

Tietojen keräämisen lisääntyminen yhteiskunnassa on lisännyt paljon myös negatiivistä palautetta ns. isoveli valvoo sysyteemistä, missä valtiovalta ja eri tahot tallettavat kaiken tiedon kansalaisistaan. Kuitenkaan esimerkiski maistraattien väestötietojärjestelmä ei kuulu tähän kategoriaan ja sillä on pitkä historia suomessa. Tämä rekisteri  myös antaa kansalaisille varmuuden että hänellä on oikeus esimerkiksi äänestää vaaleissa ja vaikuttaa asioihin. Maistraattien tietopalvelu järjestelmä kattaa koko ihmisen elinkaaren syntymästä kuolemaan ja pyrkien keräämään sellaista tietoa kansalaisesta joka olisi tärkeää hänelle ja helposti myös saatavilla. Maistraatit pitävät myös huolta siitä että rekisterit ovat ajantasaisia ja oikeellisia. Jo jonkin aikaa toiminnassa ollut sähköinen palvelu tuo kansalaisille joustavuutta, helppoutta ja nopeutta asiointiin. Näin henkilön on entistä helpompi tarkistaa esimerkiksi omat tietonsa rekisteristä ja ottaa yhteyttä virkailijoihin tätä kautta.

Väestötietojärjestelmään rekisteröidään esimerkiksi:

  • lapsen syntymä ja nimet
  • ulkomaalaiset
  • nimenmuutokset
  • siviilisäädyn muutokset
  • osoitteen muutokset
  • kuolintiedot
  • muut henkilötietomuutokset